Åter dessa vildsvin

🔒 Åter dessa vildsvin

För åtta år sedan skrev jag om vildsvin här i Åter (nr 2/2013), nu känner jag att det är dags igen eftersom förutsätt- ningarna har förändrats. Lampor och kameror har blivit tillåtna att använda och trikintester är för närvarande sub- ventionerade för att öka avskjutningen. Dessutom har vildsvinens utbrednings- område ökat, vilket innebär att allt fler av Åters läsare kommer i kontakt med de 300 000 vildsvin som beräknas finnas i Sverige.
Undertitel:
nya regler och förutsättningar
Tidning:
Antal sidor:
3
Läsläge:
PDF
Seriedel :
23
Serie: Jakt
Författare: Leif Häggström

🔒 Den småländska rävfällan

Den gångna sommaren lade vi om vårt ladugårdstak. Vi lade plåt som vi fick väl förpackat från fabriken. När taket låg på plats fanns det stora mängder förpackningsmaterial kvar, det mesta 3” eller 4” reglar. Reglarna kändes inte tillräckligt fräscha att använda till någon konstruktion i någon av våra byggnader. Istället valde jag att bygga ytterligare en rävfälla. Denna gång den klassiska småländska rävfällan, som har beteckning L058 i Naturvårdsverkets förteckning över godkända fällor.
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
20

🔒 Duvjakt

“Först sätter man upp lägret. Sedan sätter man ut bulvanerna. De där fuskmodellerna av duvor som man har för att locka dit duvor så man kan skjuta dem. Sedan väntar man. Tills det kommer en duva. Sedan siktar man och skjuter duvan. Sedan släpper man hunden så den kan hämta duvan. Sedan väntar man ännu längre tills det kommer en till duva och så fortsätter man så. Sedan hänger man fast duvorna i ryggsäcken. Och plockar ner lägret och stoppar in allt i bilen och åker hem. “   Så beskrev min 9-åriga son hur duvjakt går till. Man kan jaga duva på flera sätt. Mina första duvor har jag skjutit mest av en slump, men sensommaren 2015 bestämde jag mig för att jaga duva lite mer systematiskt. Jag läste på och provade. Denna artikel är en sammanfattning av mina erfarenheter såhär långt.
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
21

🔒 Pass och märgben

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
13

🔒 Bygga en minkfälla

Det finns många anledningar att jaga mink och andra småvesslor. Det kan behövas som skyddsjakt, det kan vara motiverat ur viltvårdshänseende eller så är man intresserad av skinnen. I denna artikel beskriver jag hur man bygger en enkel dödande mink- (och iller-) fälla. Beroende på hur den byggs och placeras så kan den även användas till mård.
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
19

🔒 Bygg en kråkfälla

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
7

🔒 Grävlingjakt

Di gamle säger att grävlingfettet det bästa är när det skall kokas lädersmorning. Självklart ville jag prova om detta stämde. Men då måste man först ha en grävling, de fetaste är de som fälls om hösten innan de går i vinteride.
Undertitel:
och lädersmorning
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
3

🔒 Bygg en jaktstege

I alla jaktliga sammanhang måste man sätta säkerhet i första rummet. Ett sätt att underlätta säkrare skott är att skjuta från ett högre läge än kringliggande terräng. Kulan kan då inte ta vägen någon annan stans än ner i backen om man skulle missa eller om kulan skulle passera genom djuret. I denna artikel beskrivs hur man kan bygga en enkel och flyttbar skjutstege.
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
22
Serie: Jakt
Författare: Leif Häggström

🔒 Mer om kött

En viktig sak med min jakt är att vi får gott, ekologiskt och etiskt kött som inte behandlats med mediciner eller transporterats i onödan. Men för att köttet verkligen skall komma till sin rätt krävs att det behandlas rätt. Inte minst i början av jaktsäsongen då det finns mycket bakterier och andra mikroorganismer i omlopp. Denna artikel handlar primärt om hur jag försöker hålla min kötthantering på en så hög nivå som möjligt. Den tar även upp ett par recept att inspireras av.
Undertitel:
Mörning, vacuumpackare och några recept.
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
15

🔒 Jaga & fiska från kajak

För ungefär 20 år sedan, i ett annat liv, köpte jag en havskajak. Jag paddlade en hel del året om men när jag flyttade från västkusten blev det successivt allt färre tillfällen. Först på senare år har det blivit möjligt att paddla lite mer. Den gångna sommaren började jag att lägga nät från kajak och framåt sensommaren allt eftersom sjöfågeln blev lovlig började jag jaga. Att jaga från kajak var att få en gammal pojkdröm att gå i uppfyllelse. Denna artikel tar upp mina erfarenheter av detta, i Sverige, ovanliga bruk av kajak. Och det är fiske och jakt inomskärs i väster­havet det handlar om.
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
16
Serie: Jakt
Författare: Leif Häggström

🔒 Körsbär till det vilda

Det finns många sätt att gynna de vilda djuren. Ett som intresserar mig är att plantera in bärande träd på markytor som inte används till något vettigt. En sådan som finns på vår mark är den gamla ledningsgatan, som inte längre används då kablarna grävts ner. Marken är inte produktiv men görs successivt om till en bärande biotop genom att utvalda trädslag planteras in. Jag har tidigare beskrivit hur vi planterat in ek (se Åter 3/13), i denna artikel är det körsbär som gäller. 
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
17

🔒 Kråkjakt med uvbulvan

Kråkfåglarna gynnas av vårt moderna samhälle. De är fler i modern tid än någon­sin tidigare. I många fall kan kråkfåglar orsaka problem på gårdar och i samhällen. Men även i fågelskyddsområden kan dessa fenomenala boplundrare orsaka stor skada. Denna artikel kommer att handla om hur man kan jaga kråkfågel genom att använda en uvbulvan!
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
14

🔒 Ek

-
Undertitel:
ett viktigt träd
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
11

🔒 Bygg en rävfälla

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
8

🔒 Om saltstenar

-
Undertitel:
och ett par små tips
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
9
Serie: Jakt
Författare: Leif Häggström

🔒 När vildsvinen kommer

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
10

🔒 Två enkla skjutstöd

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
6
Serie: Jakt
Författare: Leif Häggström

🔒 Att flå små rovdjur och tana skinnen

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
4

🔒 Introduktion till jaktserien

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
1
Serie: Jakt
Författare: Leif Häggström

🔒 Att jaga räv

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
2

🔒 Lammlår

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
3

🔒 Lammfärs

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
4

🔒 Vårt första fårår

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Författare: Leif Häggström
Kategorier: Djur, Får

🔒 God mat av lamm

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
1

🔒 Lammets rygg

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
2

🔒 Utegång året runt

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Författare: Leif Häggström
Kategorier: Djur, Får, Kor, Övrigt om djur
Jag godkänner cookies : )