🔒 Att skriva i Åter

Kan du lära ut något inom småskalig odling eller djurhållning, hantverk, tillvaratagande, byggande eller annat en blivande självhushållare kan ha nytta av? Eller vill du berätta i ett “utflyttarbrev” om hur just du försöker få in självhushållning i ditt liv? Gör det!
Självhushållningsrelaterade kunskaper och erfarenheter är viktiga och värda att sprida och din text kan bli väldigt viktig för en annan Återläsare. Det spelar ingen roll om du aldrig skrivit en text förut, du får hjälp att komma igång och support hela vägen om det behövs. Så här går det till.

Åter fungerar lite annorlunda än många andra tidningar. Vi har inga anställda proffsskribenter eller journalister som kan researcha lite och sedan skriva om vad som helst. Däremot har vi skribenter med egen praktisk erfarenhet av det de skriver om. Det är ett krav. De är Återläsare som skriver om det de själva är intresserade av, som fungerar för dem och är en del av ens liv. Det är ingen uppgooglad tredjehandsinformation, det är på riktigt.

Att man kan mjölksyra chili, sticka en tröja eller slakta en gris innebär dock inte automatiskt att man är bra på att uttrycka sig i skriven text, och hjälper jag och Åters tre erfarna redaktörer Jenny, Irene och Magnus till med att få ihop en välstrukturerad och lättläst text.

Så här går det till

 1. Kontakta mig, Petter, med din artikelidé, gärna med förslag på underrubriker, så vi kan stämma av artikelns inriktning och upplägg innan du börjar skriva. Jag ordnar ett google-dokument åt artikeln för smidigare samarbete, samt en mapp för bildfilerna.
 2. Under skrivandets gång kan du närsomhelst höra av dig med funderingar vad gäller innehållet eller be mig om respons på ett utkast.
 3. När texten känns klar vad gäller innehållet går våra tre korrekturläsare genom den och kommer med förslag på språkliga justeringar. Vi jobbar i Google docs och du får själv godkänna eller avfärda alla ändringsförslag.
 4. När vi är klara med texten och du laddat upp bilder till bildmappen sätter Magnus ihop ett layoutförslag som du får komma med synpunkter på. Layouten justeras tills alla är 100% nöjda med den. Sedan går det till tryck för att så småningom sprida kunskap och inspiration hos Återläsarna.

Att komma igång

Ett bra sätt att komma igång är att först skriva ner artikelns underrubriker, dvs de olika delar av ämnet som du vill ta upp, ca 5-8 st. Om du vill kan jag ta en titt på hur du planerat upplägget och kan komma med ev synpunkter innan du börjar skriva. Därefter börjar du fylla på med text under rubrikerna. Att först göra en disposition på detta sätt gör det lättare att skriva en text med bra struktur där man får sagt det man vill och minskar risken för att skrivandet tar stopp eller ränner iväg.

Märker man sedan att det blir för lite eller för mycket text under något stycke får man kanske se över sin disposition. Rubrikerna hittar du på själv, men exempel på indelning kan vara:

Utflyttarbrev
Hur hamnade vi här?
Hus, marker, uthus
Renovering och andra insatser
Odlingar
Ev djur
Särskilt projekt eller intresse ( t ex inom uppvärmning, kost, hantverk, transport…)
Ekonomi
Funderingar om nya livet
Planer för framtiden

Om ett husbygge
Bakgrund
Stomme
Väggar
Golv
Tak
Uppvärmning
Avlopp
Utemiljö
Särskilda lösningar
Misstag och problem
Tips till nya nybyggare
Planer för framtiden

Om ett djurslag
Djurets fördelar ur själv- hushållningssynpunkt
Lite historia
Lämpliga raser
Införskaffande
Foder
Parning/kläckning/födslar
Skötsel
Bygga o inreda huset
Hägnad
Vanliga sjukdomar
Egenheter
Tillvaratagande
Tips till nya djurägare

Om en hantverksteknik
Varför det är bra att kunna
Lite historia
Användingsområden
Verktyg
Metoder och tekniker
Arbetsbeskrivning för något enkelt att börja med.

Ovanstående är absolut inga mallar man måste hålla sig till utan bara tips för att lättare komma igång, passar de inte så hitta på andra, lägg till och ta bort.

Artikelns delar

När du skrivit din text utifrån din disposition är det några element som behöver läggas till i dokumentet:

 • Titel och författarnamn
 • Ingress, vilket är 2-3 meningar i fetstil som kortfattat beskriver vad texten ska handla om.
  Sedan kommer själva texten, indelad i stycken med rubriker efter de ämnesområden texten är uppdelad i. Första stycket som ofta berör bakgrunden till ditt intresse för ämnet, etc inleder utan underrubrik.
 • Sist av allt en författarruta med några korta meningar om dig själv, med kontaktuppgifter och foto om du vill. Har du någon verksamhet är det OK att göra reklam för den här.
 • Bildtexter till bilderna läggs i slutet av dokumentet, med hänvisning till filnamnet på bilden i mappen, t ex Bild 12.jpg: bla bla.
  Om det är någon annan än du själv som tagit fotot så nämn det i bildtexten.
 • Faktarutor med någon fakta, länkar, byggbeskrivning, recept mm är inte nödvändigt men alltid trevligt : )

Omfång

Hur lång texten ska vara är till stor del upp till dig. Det viktiga är att man på ett sakligt sätt får med det man vill berätta eller det läsaren behöver veta för att själv börja tillämpa kunskapen om det är en praktiskt artikel. Oftast är artiklar i Åter mellan 2 och 6 sidor. En sida är ungefär 3500 tecken inkl blanksteg, beroende på hur mycket bilder det är med. Blir det får långt så delar vi upp artikeln i flera delar.

Vad gäller bilder så bör det vara minst 2 per sida om du har, men skicka gärna några extra så vi kan välja lite till layouten.

Publiceringskalender

Det går bra att skriva utan deadline och låta artikeln komma med när den är klar och det finns plats. Känner du att det vore bra om artikeln kom med i ett visst nummer så får du säga till innan bokningsdatumet och sedan ha texten innehållsmässigt klar till deadline. Efter deadline kommer korrekturläsarna med sina ändringsförslag och sedan får du ett layoutförslag som du får komma med synpunkter på.

NrBokningDeadlineKorrekturläsningI brevlådorna
1/2427/1125/1227/12 – 5/114/2
2/2426/225/327/3 – 5/415/5
3/2427/524/626/6 – 5/714/8
4/2426/823/925/9 – 4/1013/11
1/2525/1123/1225/12 – 3/112/2

Ersättning och rättigheter

För att det ska gå runt att driva en smal tidning som Åter till ett så lågt pris, delas inget arvode i form av pengar ut till skribenterna. Huvudanledningen för dig att skriva är att du vill dela med dig av det du vet, kan eller upplevt, så att det kan vara till nytta och glädje för andra. Andra sporrar kan vara att:

 • Du får fria tidningar att dela ut till släkt och vänner eller använda vid t ex kurser. Du får en rabattkod till webbutiken för att beställa gratis ex av det aktuella numret. Du får en annan rabattkod att dela ut till vänner så de själva kan beställa numret gratis, i pappers- eller nätversion.
 • Om du har en verksamhet inom ämnet, t ex en hemsida, butik, skrivit en bok, säljer redskap eller håller kurser, kan du berätta om det i din författarruta och så få kontakt med intresserade som vill gå vidare.
 • Du får en pdf av artikeln att skriva ut som kursmaterial, maila till vänner eller lägga upp på din hemsida.
 • Du kan publicera artikeln i någon annan tidning, inkl Åters layout om du vill. Nämn bara att den först publicerats i Åter.
 • Artikeln kommer publiceras/säljas/distribueras genom Åter och Alternativ.nu, tryckt, digitalt och kanske även översatt.

Med hopp om många spännande artiklar från nya skribenter,

Eder redaktör
Petter Bergström
petter@alternativ.nu

Lämna ett svar