Ur Åter 1/14 Lästid: 6 minuter

13

🔒 Pass och märgben

-

Jakt innehåller många delar. Mycket tid läggs på planering och förberedelser, inte minst åtgärder som gynnar djurens trivsel och födosök men även röjning och placering av pass. Själva jakten tar ofta många timmar i anspråk för varje fällt vilt. Men jakten kan bli såväl effektivare som säkrare beroende på hur man väljer att placera ut jägarna i markerna, vilka pass man väljer. I denna artikel kommer valet av pass samt säkerhet att tas upp. Avslutningsvis beskrivs hur märgben tas om hand på vår gård.

Få tillgång till artikeln direkt genom att köpa den, eller hela tidningen i pappers-/nätversion.
Eller ett månadspass som ger tillgång till alla artiklar i 30 dagar

(Om du är inloggad och köpt borde ha tillgång men ändå ser detta, prova att ladda om sidan ett par gånger. Om det inte hjälper, hör av dig så fixar vi det ; ) )


Pass och märgben


kr


Månadspass


100 kr


Åter 1/14 – Papperstidning


30 kr


Åter 1/14 – Nätversion


30 kr
Fler delar i serien

Fler artiklar av
Fler artiklar i Åter 1/14 Fler artiklar om Jakt och fiske, Kött och fisk, Mat & tillvaratagande
X
Jag godkänner cookies : )