Category Archives: Skadedjur

🔒 Den småländska rävfällan

Den gångna sommaren lade vi om vårt ladugårdstak. Vi lade plåt som vi fick väl förpackat från fabriken. När taket låg på plats fanns det stora mängder förpackningsmaterial kvar, det mesta 3” eller 4” reglar. Reglarna kändes inte tillräckligt fräscha att använda till någon konstruktion i någon av våra byggnader. Istället valde jag att bygga ytterligare en rävfälla. Denna gång den klassiska småländska rävfällan, som har beteckning L058 i Naturvårdsverkets förteckning över godkända fällor.
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
20

🔒 Duvjakt

“Först sätter man upp lägret. Sedan sätter man ut bulvanerna. De där fuskmodellerna av duvor som man har för att locka dit duvor så man kan skjuta dem. Sedan väntar man. Tills det kommer en duva. Sedan siktar man och skjuter duvan. Sedan släpper man hunden så den kan hämta duvan. Sedan väntar man ännu längre tills det kommer en till duva och så fortsätter man så. Sedan hänger man fast duvorna i ryggsäcken. Och plockar ner lägret och stoppar in allt i bilen och åker hem. “   Så beskrev min 9-åriga son hur duvjakt går till. Man kan jaga duva på flera sätt. Mina första duvor har jag skjutit mest av en slump, men sensommaren 2015 bestämde jag mig för att jaga duva lite mer systematiskt. Jag läste på och provade. Denna artikel är en sammanfattning av mina erfarenheter såhär långt.
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
21

🔒 Bygga en minkfälla

Det finns många anledningar att jaga mink och andra småvesslor. Det kan behövas som skyddsjakt, det kan vara motiverat ur viltvårdshänseende eller så är man intresserad av skinnen. I denna artikel beskriver jag hur man bygger en enkel dödande mink- (och iller-) fälla. Beroende på hur den byggs och placeras så kan den även användas till mård.
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
19

🔒 Bygg en kråkfälla

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
7

🔒 Grävlingjakt

Di gamle säger att grävlingfettet det bästa är när det skall kokas lädersmorning. Självklart ville jag prova om detta stämde. Men då måste man först ha en grävling, de fetaste är de som fälls om hösten innan de går i vinteride.
Undertitel:
och lädersmorning
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
3

🔒 Kålens Fiender

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Kråkjakt med uvbulvan

Kråkfåglarna gynnas av vårt moderna samhälle. De är fler i modern tid än någon­sin tidigare. I många fall kan kråkfåglar orsaka problem på gårdar och i samhällen. Men även i fågelskyddsområden kan dessa fenomenala boplundrare orsaka stor skada. Denna artikel kommer att handla om hur man kan jaga kråkfågel genom att använda en uvbulvan!
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
14

🔒 Mördarsniglar

-
Undertitel:
Knepen för att hålla mördarsniglarna i schack
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Bygg en rävfälla

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
8

🔒 När vildsvinen kommer

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
10

🔒 Att flå små rovdjur och tana skinnen

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
4

🔒 Att jaga räv

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
2
Jag godkänner cookies : )