Hässjning med stånghässja

Att hässja ger inte bara ett förstklas- sigt hö, oavsett väder. Arbetet är en härlig upplevelse och de färdiga hässjorna en fröjd för ögat. För den som tar hö till husbehov är det en konst värd att lära sig. I Dalarna och på många andra ställen använder vi stånghässjor istället för de trådhässjor som är mer vanliga söderut. Denna text vill vara en hjälp att hålla liv i gammal, förut så helt självklar, kunskap genom att i detalj beskriva tillvägagångssättet vid höbärgning, så som den länge gjorts i Dalarnas län.
Anja Tengnér
1/20
Endast PDF
Röja och restaurera naturbetesmarker

Röja och restaurera naturbetesmarker

När ens betesmark mer liknar en gammal bangård eller en mindre skog än en vacker öppen hagmark - då är det dags att gå loss med sågen! Men vad ska man spara och vad ska man ta bort? Häng med så får du lite tips på hur man läser växtligheten i sin hage, och hur jag gjorde - i ett naturskydds- område med områdesbestämmelser.
Patrick Reinthal
1/20
Endast PDF
Stolpar av kluven ek

Stolpar av kluven ek

För några år sedan tog jag tillvara några raka fina grenar från en nyfälld ek. Så inleddes de första trevande försöken att klyva ek till stolpar. Inför den här artikeln har jag sökt svar på egna frågor kring ”ekstolpens magi”. Hur klyver man? Vad gör ekstolpen så beständig? Varför ekstolpar?
Sune Broman
1/18
Endast PDF

Slåtterängen

Ännu finns små rester i vårt landskap som har kvar en osannolik artrikedom som ett minne av ängsbondens slit under århundraden. Men bara för 30 år sedan var de mångdubbelt fler. Även de ängar som sköts idag har oftast förlorat de allra känsligaste arterna och de allra mest hävdberonde vegetationstyperna. Så det är nästan svårt att förstå att det funnits en så rik flora precis runt hörnet från oss alla. Det går att vända utvecklingen igen, om man jobbar uthålligt och noggrant under många år. Satsa hellre tid och möda på att vara väldigt noggrann på en liten men artrik yta, än att hålla en större äng halvbra skött. I denna artikel beskrivs hur du kan göra.
Landskapsvård
Ingvar Claesson
2/14
Endast PDF

Skötsel av naturbetesmarker

Landskapsvård
Ingvar Claesson & Marina Bengtsson
1/14
Endast PDF

Återskapa dina naturbetesmarker

Landskapsvård
Ingvar Claesson & Marina Bengtsson
4/13
Endast PDF

Lantraser-Mina favoriter

Ronny Olsson
2/12
Endast PDF

Utegång året runt

Leif Häggström
3/07
Endast PDF

Ärftlighetslära och lantraser

Husdjur till husbehov
Håkan Hallander
3/04
Endast PDF

Slakt

Husdjur till husbehov
Håkan Hallander
2/04
Endast PDF

Ansvar, handel och ekonomi

Husdjur till husbehov
Håkan Hallander
1/04
Endast PDF

Bete, foder, vatten

Husdjur till husbehov
Håkan Hallander
4/03
Endast PDF

Stängsel

Husdjur till husbehov
Håkan Hallander
3/03
Endast PDF

Byggnader

Husdjur till husbehov
Håkan Hallander
2/03
Endast PDF

Att handskas med djur

Husdjur till husbehov
Håkan Hallander
1/03
Endast PDF

Människan och husdjuret

Husdjur till husbehov
Håkan Hallander
4/02
Endast PDF