Category Archives: Övrigt om djur

🔒 Lantraser-Mina favoriter

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Författare: Ronny Olsson
Kategorier: Djur, Övrigt om djur

🔒 Ansvar, handel och ekonomi

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
6

🔒 Slakt

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
7

🔒 Att handskas med djur

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
2

🔒 Byggnader

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
3

🔒 Stängsel

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
4

🔒 Bete, foder, vatten

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
5

🔒 Hässjning med stånghässja

Att hässja ger inte bara ett förstklas- sigt hö, oavsett väder. Arbetet är en härlig upplevelse och de färdiga hässjorna en fröjd för ögat. För den som tar hö till husbehov är det en konst värd att lära sig. I Dalarna och på många andra ställen använder vi stånghässjor istället för de trådhässjor som är mer vanliga söderut. Denna text vill vara en hjälp att hålla liv i gammal, förut så helt självklar, kunskap genom att i detalj beskriva tillvägagångssättet vid höbärgning, så som den länge gjorts i Dalarnas län.
Tidning:
Läsläge:
PDF
Röja och restaurera naturbetesmarker

🔒 Röja och restaurera naturbetesmarker

När ens betesmark mer liknar en gammal bangård eller en mindre skog än en vacker öppen hagmark - då är det dags att gå loss med sågen! Men vad ska man spara och vad ska man ta bort? Häng med så får du lite tips på hur man läser växtligheten i sin hage, och hur jag gjorde - i ett naturskydds- område med områdesbestämmelser.
Undertitel:
– för bättre bete och större biologisk mångfald
Tidning:
Läsläge:
PDF

🔒 Slåtterängen

Ännu finns små rester i vårt landskap som har kvar en osannolik artrikedom som ett minne av ängsbondens slit under århundraden. Men bara för 30 år sedan var de mångdubbelt fler. Även de ängar som sköts idag har oftast förlorat de allra känsligaste arterna och de allra mest hävdberonde vegetationstyperna. Så det är nästan svårt att förstå att det funnits en så rik flora precis runt hörnet från oss alla. Det går att vända utvecklingen igen, om man jobbar uthålligt och noggrant under många år. Satsa hellre tid och möda på att vara väldigt noggrann på en liten men artrik yta, än att hålla en större äng halvbra skött. I denna artikel beskrivs hur du kan göra.
Undertitel:
så här gör du för att återskapa vår artrikaste miljö
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
3

🔒 Enkel självhushållning

-
Undertitel:
Tips till ivriga nybörjare och jäktade barnfamiljer
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Utegång året runt

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Författare: Leif Häggström
Kategorier: Djur, Får, Kor, Övrigt om djur

🔒 Ärftlighetslära och lantraser

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
8

🔒 Människan och husdjuret

-
Undertitel:
drömmen om egna djur
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
1
Stolpar av kluven ek

🔒 Stolpar av kluven ek

För några år sedan tog jag tillvara några raka fina grenar från en nyfälld ek. Så inleddes de första trevande försöken att klyva ek till stolpar. Inför den här artikeln har jag sökt svar på egna frågor kring ”ekstolpens magi”. Hur klyver man? Vad gör ekstolpen så beständig? Varför ekstolpar?
Tidning:
Läsläge:
PDF
Jag godkänner cookies : )