Category Archives: Skogsbruk

Att förvalta sin skog naturnära

🔒 Att förvalta sin skog naturnära

Har man skog vill man gärna kunna ta ut träd för eget behov av ved eller virke, eller kanske för att sälja. Men hur, och hur mycket, kan man avverka för att inte förstöra sin skog? Vi kommer här att gå igenom vilka träd man bör skörda för att kunna utveckla och behålla en vacker och naturlig skog.
Tidning:
Läsläge:
PDF
Åfallet Skogsträdgård

🔒 Åfallet Skogsträdgård

Mitt i skogen någon mil söder om Örebro, intill naturreservatet Hjärtasjöns skärgård, ligger vår skogsgård Åfallet. Gården är ett litet torpställe på strax under 5 hektar, och här har vi sedan några år tillbaka börjat bygga upp ett livsprojekt med en rik mångfald av både arter och holistiska idéer. Här lever vi våra liv med strävan att göra detta på ett sätt som i bästa fall kan inspirera andra, och som både ger oss glädje, kunskaper, mat och inkomster.
Undertitel:
där mångfalden står i centrum
Tidning:
Läsläge:
PDF

🔒 Tall

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
6

🔒 Tjärdal i miniatyr

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
1

🔒 Skogsbruk

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Författare: Lars Andersson
Sågning av virke från vindfällen

🔒 Sågning av virke från vindfällen

Är du skogsägare eller har kontakt med någon skogsägare så kan du få ta rätt på vindfällen gratis eller till en ringa kostnad. Efter sågning på våren och torkning i luftiga virkesstaplar är virket redo att användas för att bygga med redan under sensommaren. Här beskriver jag hela resan från skogen till virkesupplaget, som det går till hos mig.
Tidning:
Läsläge:
PDF
Vedhantering i södra Lappland

🔒 Vedhantering i södra Lappland

De flesta som bor på landsbygden har ett förhållande till hur man hanterar den ved som behövs för att värma sitt hus. Det är ofta olika från person till person beroende på omständigheterna. Jag ska här beskriva ett sätt som jag funnit ge torr fin ved som är lätt att elda i min eldstad.
Tidning:
Läsläge:
PDF

🔒 Ek

-
Undertitel:
ett viktigt träd
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
11

🔒 Kontinuitetsskogsbruk

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Författare: Nils Fagerberg

🔒 Fullstor tjärdal

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
2

🔒 Naturkultur

-
Undertitel:
Alternativt skogsbruk
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Författare: Martin Jentzen

🔒 Fetved

-
Undertitel:
Naturligt imregnerat virke
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Att välja sågverk

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Ved

-
Undertitel:
Hantering och redskap
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Mitt sätt att sköta skogen

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Författare: Achim Bäppler
Jag godkänner cookies : )