Sågning av virke från vindfällen

Sågning av virke från vindfällen

Är du skogsägare eller har kontakt med någon skogsägare så kan du få ta rätt på vindfällen gratis eller till en ringa kostnad. Efter sågning på våren och torkning i luftiga virkesstaplar är virket redo att användas för att bygga med redan under sensommaren. Här beskriver jag hela resan från skogen till virkesupplaget, som det går till hos mig.
Sven-Gunnar Håkansson
3/18
Endast PDF
Vedhantering i södra Lappland

Vedhantering i södra Lappland

De flesta som bor på landsbygden har ett förhållande till hur man hanterar den ved som behövs för att värma sitt hus. Det är ofta olika från person till person beroende på omständigheterna. Jag ska här beskriva ett sätt som jag funnit ge torr fin ved som är lätt att elda i min eldstad.
Sven-Gunnar Håkansson
1/18
Endast PDF

Ek

Jakt
Leif Häggström
3/13
Endast PDF

Tall

Vilda växter
Mattias Norberg
1/13
Endast PDF

Kontinuitetsskogsbruk

Nils Fagerberg
4/10
Endast PDF

Fullstor tjärdal

Bränna egen tjära
Fredrik Westman
4/09
Endast PDF

Tjärdal i miniatyr

Bränna egen tjära
Fredrik Westman
3/09
Endast PDF

Naturkultur

Martin Jentzen
4/06
Endast PDF

Fetved

Mikael Edström
2/06
Endast PDF

Att välja sågverk

Thomas Jansson
1/06
Endast PDF

Ved

Ingmar Andersson & Petter Bergström
2/04
Endast PDF

Skogsbruk

Lars Andersson
1/03
Endast PDF