Category Archives: Spannmål och foder

Odla spannmål i liten skala

🔒 Odla spannmål i liten skala

När man tänker sig spannmålsodling så är det oftast bilder av stora fält och stora maskiner som man ser framför sig. Men att odla lite spannmål till husbehov för att baka bröd kan man göra med väldigt enkla metoder, och det behövs inga stora arealer för att det ska räcka till ganska mycket bröd eller müsli. I den här artikeln beskriver jag det allra enklaste sättet att odla spannmål, med så enkla redskap som möjligt.
Tidning:
Läsläge:
PDF
Författare: Jonas Ringqvist

🔒 Hamla dina träd

Att skära grenar på träd för att samla löv till djuren är det äldsta sättet att skaffa vinterfoder på och gjordes långt innan man började skörda hö. Det hade många namn i olika delar av landet, men kallas nu allmänt för att hamla. Nu menar vi alltså själva beskärningen och inte lövtäkten, eftersom det är mycket sällsynt idag att man tar tillvara lövet till foder. Träden blir av hamlingen karaktäristiska och kan bli mycket gamla. De blir något av levande fornminnen som visar på en uråldrig tradition, samtidigt som de hyser en spännande biologisk mångfald. Det är mycket att tänka på vid hamling, särskilt om det har gått en tid sedan senaste beskärningen. I denna artikel kan du läsa tips om hur du kan göra. 
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
4

🔒 Spannmål till husbehov

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Författare: Dag Lernstad

🔒 Kvarnar

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
2

🔒 Hässja hö

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Författare: Carina Olander

🔒 Lieknackning

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Foderbetor

-
Undertitel:
En bortglömd grönsak
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Författare: Thomas Levander

🔒 Gamla sorter av säd

-
Undertitel:
passar bra till självhushåll
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Författare: Hans Larsson
Jag godkänner cookies : )