Hamla dina träd

Att skära grenar på träd för att samla löv till djuren är det äldsta sättet att skaffa vinterfoder på och gjordes långt innan man började skörda hö. Det hade många namn i olika delar av landet, men kallas nu allmänt för att hamla. Nu menar vi alltså själva beskärningen och inte lövtäkten, eftersom det är mycket sällsynt idag att man tar tillvara lövet till foder. Träden blir av hamlingen karaktäristiska och kan bli mycket gamla. De blir något av levande fornminnen som visar på en uråldrig tradition, samtidigt som de hyser en spännande biologisk mångfald. Det är mycket att tänka på vid hamling, särskilt om det har gått en tid sedan senaste beskärningen. I denna artikel kan du läsa tips om hur du kan göra. 
Landskapsvård
Ingvar Claesson
3/14
Endast PDF

Lieknackning

Evert Larsson & Staffan Lundaahl
2/09
Endast PDF

Gamla sorter av säd

Hans Larsson
4/04
Endast PDF

Foderbetor

Thomas Levander
3/04
Endast PDF

Hässja hö

Carina Olander
2/02
Endast PDF

Kvarnar

Tema Spannmål
Bo Leuchovius
1/01
Endast PDF