Författare: Nils Fagerberg

Kontinuitetsskogsbruk

🔒 Kontinuitetsskogsbruk

Det finns alternativ för skogsägare som inte vill skapa ett kalhygge inpå husknuten och som vill värna de mossor, lavar, svampar och skalbaggar som hotas av det moderna skogsbruket. Kontinuitetsskogsbruk innebär att man hela tiden behåller ett trädskikt i den skötta skogen. Genom att bedöma och styra trädens inbördes förhållanden kan man använda skogens egna mekanismer till att med små medel få mycket virke till bra kvalitet ur sin skog -samtidigt som man har den kvar.
Tidning:
Antal sidor:
2
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Nils Fagerberg
Kategorier: Skogsbruk
Lästid: 8 minuter
X
Jag godkänner cookies : )