Category Archives: Samarbete

🔒 Ägodela

Allt som vi inte vill eller kan vara självförsörjande på kan skaffas på billigare, miljö­vänligare och trevligare sätt än att köpa nytillverkat. Reparation, återbruk och framförallt delning är alternativ som åter sprider sig och har blivit trendiga. Det finns ju redan åtskilligt med prylar, kläder, elektronik och bilar i samhället. Vi behöver bara hitta på smarta system för att de ska befinna sig där de behövs, när de behövs. Med eller utan hjälp av modern teknik växer det nu fram geniala lösningar för att hjälpas åt och dela med sig. Inte bara av prylar utan även tjänster, kunskap och idéer.
Undertitel:
Att hjälpas åt fast vi inte känner varandra
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Samägande

🔒 Samägande

Alla är vi konsumenter. Men många har idag ett mer medvetet förhåll- ningssätt till exakt hur vi konsumerar. Det känns inte längre okej att slösa med varken jordens resurser eller de i plånboken. Men det finns alternativ till det inpräntade ”äga-själv”. Många saker kan vi faktiskt dela. Fenomenet samägande är gammalt som gatan, och det är smart och hållbart. Så här gör du för att lyckas!
Undertitel:
– smart och hållbart
Tidning:
Läsläge:
PDF
Konsten att bygga en stark lokal gemenskap

🔒 Konsten att bygga en stark lokal gemenskap

Drömmen om att skapa en hållbar by och bygemenskap förutsätter att vi lär känna varandra och blir viktiga för varandra i en samverkan där vi lånar, byter och hjälps åt att lösa vardagspro- blem. Men hur skapar vi samverkan som håller för påfrestningar? Hur kan vi lösa gamla trätoämnen i byn som hindrar samverkan? Hur hanterar vi utmaningar som hotar byns fortsatta utveckling?
Tidning:
Läsläge:
PDF
Seriedel :
2
Kom igång med samarbetet

🔒 Kom igång med samarbetet

Hur lyckas man skapa förtroende, relationer, utbyte och samarbete i byn? Vi som skriver denna artikel utbildar och stödjer organisationer i att utveckla deltagardemokrati och medskapande ledarskap. Vi bor själva på landsbygden och vill på detta sätt bidra med lite goda tips på hur man kan gå tillväga för att bygga samverkan och medskapande i den egna bygden.
Tidning:
Läsläge:
PDF
Seriedel :
1

🔒 Självhushållningsfestival och nätverksskapande i Skärstad

Förra året startade vi ett litet lokalt nätverk och en festival för självhushållningsintresserade. I år har vi försökt vidare utveckla verksamheten och tänkte här berätta lite om det i förhoppningen att det ska hjälpa och inspirera andra som vill dra igång liknande i sin bygd.
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Andelsodling

-
Undertitel:
Ger fler möjlighet att odla
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Livet med wwoofare på en ö i havet

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
2
Serie: Tema Wwoof
Författare: Helena von Botthmer

🔒 Mina wwoof-erfarenheter

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
3
Serie: Tema Wwoof
Författare: Johan Widing

🔒 Wwoof på Bosssgården

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
4
Serie: Tema Wwoof
Författare: Sanna Ringqvist

🔒 Mobilsamåkning

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Så funkar konsensus

-
Undertitel:
Att komma överens
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Författare: Igge Olsson

🔒 Former för samarbete

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Författare: Kåre Olsson

🔒 Att komma överens

-
Undertitel:
om konsensus
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Författare: Igge Olsson

Från självhushåll till andelsjordbruk

Över hela Sverige startas det andels­jordbruk. Det är en modell som passar perfekt för självhushållaren som vill börja sälja en del av sin produktion. Lika bra passar den för den som inte själv vill odla eller hålla djur, men som vill vara med och bygga en småskalig, resilient, hållbar och lokal matproduktion. Eller till den som befinner sig mittemellan: självhushållaren som vill komplettera sin egen produktion med produkter från en närliggande gård. Här är min berättelse om vägen från självhushållare till andelsjordbrukare.
Tidning:
Läsläge:
PDF
Odlingskooperativet Under Tallarna

🔒 Odlingskooperativet Under Tallarna

Vad är det som gör att en grupp unga människor väljer att lägga hela sitt liv, utan lön, på att under 6 år bygga upp en liten trädgård i ett skogsbryn? Vad är det som gör att människor från hela landet besöker platsen för att se och känna på den kultur som har skapats? Egentligen vet vi inte, men det närmaste svar vi fått verkar stavas: meningsfullhet. Mening för individen och mening för det kollektiva. Kanske har Under Tallarna lyckats skala bort allt som inte känns 100 % meningsfullt och har därför en stor dragningskraft på människor.
Tidning:
Läsläge:
PDF
Jag godkänner cookies : )