Category Archives: Samarbete

🔒 Ägodela

Allt som vi inte vill eller kan vara självförsörjande på kan skaffas på billigare, miljö­vänligare och trevligare sätt än att köpa nytillverkat. Reparation, återbruk och framförallt delning är alternativ som åter sprider sig och har blivit trendiga. Det finns ju redan åtskilligt med prylar, kläder, elektronik och bilar i samhället. Vi behöver bara hitta på smarta system för att de ska befinna sig där de behövs, när de behövs. Med eller utan hjälp av modern teknik växer det nu fram geniala lösningar för att hjälpas åt och dela med sig. Inte bara av prylar utan även tjänster, kunskap och idéer.
Undertitel:
Att hjälpas åt fast vi inte känner varandra
Författare:
Eva Eiderström
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Samägande

🔒 Samägande

Alla är vi konsumenter. Men många har idag ett mer medvetet förhåll- ningssätt till exakt hur vi konsumerar. Det känns inte längre okej att slösa med varken jordens resurser eller de i plånboken. Men det finns alternativ till det inpräntade ”äga-själv”. Många saker kan vi faktiskt dela. Fenomenet samägande är gammalt som gatan, och det är smart och hållbart. Så här gör du för att lyckas!
Undertitel:
– smart och hållbart
Författare:
Johannes Dahlberg
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Konsten att bygga en stark lokal gemenskap

🔒 Konsten att bygga en stark lokal gemenskap

Drömmen om att skapa en hållbar by och bygemenskap förutsätter att vi lär känna varandra och blir viktiga för varandra i en samverkan där vi lånar, byter och hjälps åt att lösa vardagspro- blem. Men hur skapar vi samverkan som håller för påfrestningar? Hur kan vi lösa gamla trätoämnen i byn som hindrar samverkan? Hur hanterar vi utmaningar som hotar byns fortsatta utveckling?
Serie:
Medskapande på landsbygden
Seriedel:
2
Författare:
Anna-Karin Berglund & Eleonor Björnfot
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Kom igång med samarbetet

🔒 Kom igång med samarbetet

Hur lyckas man skapa förtroende, relationer, utbyte och samarbete i byn? Vi som skriver denna artikel utbildar och stödjer organisationer i att utveckla deltagardemokrati och medskapande ledarskap. Vi bor själva på landsbygden och vill på detta sätt bidra med lite goda tips på hur man kan gå tillväga för att bygga samverkan och medskapande i den egna bygden.
Serie:
Medskapande på landsbygden
Seriedel:
1
Författare:
Anna-Karin Berglund, Eleonor Björnfot, Märta Gustafsson
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Självhushållningsfestival och nätverksskapande i Skärstad

Förra året startade vi ett litet lokalt nätverk och en festival för självhushållningsintresserade. I år har vi försökt vidare utveckla verksamheten och tänkte här berätta lite om det i förhoppningen att det ska hjälpa och inspirera andra som vill dra igång liknande i sin bygd.
Författare:
Sofia Kjellström, Maria Larsson och Silvia Sutter
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Andelsodling

Undertitel:
Ger fler möjlighet att odla
Författare:
Anders Ryberg Länsstyrelsen
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Odlingserfarenheter på andra sidan jordklotet

Serie:
Tema Wwoof
Seriedel:
1
Författare:
Hildegard Nufer
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Livet med wwoofare på en ö i havet

Serie:
Tema Wwoof
Seriedel:
2
Författare:
Helena von Botthmer
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Mina wwoof-erfarenheter

Serie:
Tema Wwoof
Seriedel:
3
Författare:
Johan Widing
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Wwoof på Bosssgården

Serie:
Tema Wwoof
Seriedel:
4
Författare:
Sanna Ringqvist
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Mobilsamåkning

Författare:
Maja Söderberg
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Så funkar konsensus

Undertitel:
Att komma överens
Författare:
Igge Olsson
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Former för samarbete

Författare:
Kåre Olsson
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Att komma överens

Undertitel:
om konsensus
Författare:
Igge Olsson
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

Från självhushåll till andelsjordbruk

Över hela Sverige startas det andels­jordbruk. Det är en modell som passar perfekt för självhushållaren som vill börja sälja en del av sin produktion. Lika bra passar den för den som inte själv vill odla eller hålla djur, men som vill vara med och bygga en småskalig, resilient, hållbar och lokal matproduktion. Eller till den som befinner sig mittemellan: självhushållaren som vill komplettera sin egen produktion med produkter från en närliggande gård. Här är min berättelse om vägen från självhushållare till andelsjordbrukare.
Författare:
Maja Söderberg
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Odlingskooperativet Under Tallarna

🔒 Odlingskooperativet Under Tallarna

Vad är det som gör att en grupp unga människor väljer att lägga hela sitt liv, utan lön, på att under 6 år bygga upp en liten trädgård i ett skogsbryn? Vad är det som gör att människor från hela landet besöker platsen för att se och känna på den kultur som har skapats? Egentligen vet vi inte, men det närmaste svar vi fått verkar stavas: meningsfullhet. Mening för individen och mening för det kollektiva. Kanske har Under Tallarna lyckats skala bort allt som inte känns 100 % meningsfullt och har därför en stor dragningskraft på människor.
Författare:
Simone Grind
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd