Ur Åter 4/21 Lästid: 13 minuter

1

🔒 Introduktion till bygdebolag

- gemensamma initiativ fyller tomrum på landsbygden

Bygdebolag verkar i gränslandet mellan ideell, offentlig och privat sektor, där de med stora arbetsinsatser och begränsat stöd fyller viktiga tomrum som gör att Sveriges landsbygder kan fortsätta leva. Vi ser därmed en utveckling där bygde- bolag axlar ansvar och intar funktioner som ibland kan tyckas bör åligga någon annan samhällsaktör. Samtidigt skulle bygdebolagen, med bättre förut- sättningar och rätt incitament, kunna få en central betydelse för lokalsamhällen runt om i landet när vi bygger ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle för framtiden.

Köp tidningen i pappersformat eller nätversion så får du tillgång till artikeln direkt. Det går också att bara köpa den enskilda artikeln som nätversion.

(Om du är inloggad och köpt tidningen men ändå ser detta, prova att ladda om sidan ett par gånger. Om det inte hjälper, hör av dig så fixar vi det ; ) )

Introduktion till bygdebolag


18 kr


Åter 4/21 – Nätversion


40 kr


Åter 4/21 – Papperstidning


40 kr
Fler delar i serien

Fler artiklar av
Fler artiklar i Åter 4/21 Fler artiklar om Kooperativ, Samarbete, Samhälle
X
Jag godkänner cookies : )