Lästid: 13 minuter

Bilda bygdebolag 1

🔒 Introduktion till bygdebolag

- gemensamma initiativ fyller tomrum på landsbygden

Anna grönvall

Bygdebolag verkar i gränslandet mellan ideell, offentlig och privat sektor, där de med stora arbetsinsatser och begränsat stöd fyller viktiga tomrum som gör att Sveriges landsbygder kan fortsätta leva. Vi ser därmed en utveckling där bygde- bolag axlar ansvar och intar funktioner som ibland kan tyckas bör åligga någon annan samhällsaktör. Samtidigt skulle bygdebolagen, med bättre förut- sättningar och rätt incitament, kunna få en central betydelse för lokalsamhällen runt om i landet när vi bygger ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle för framtiden.

🔒 Introduktion till bygdebolag

Undertitel
gemensamma initiativ fyller tomrum på landsbygden
Tidning
Sidan
42
Antal sidor
6
Läsläge
PDF & Läsläge
Seriedel
1
Författare: Anna grönvall
Lästid: 13 minuter
Jag godkänner cookies : )