Category Archives: Socialt

🔒 Hemgjort bröllop

Författare:
Mi & Ove Möller
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Drömmen om bygemenskap

🔒 Drömmen om bygemenskap

En bild av självhushållning är den att ”klara sig själv”. Under våren 2020 har coronakrisen satt världen i gungning, men många självhushållare har det lugnare ute på sina torp och gårdar. Vad säger de själva om att ”klara sig själv” – och vad längtar de egentligen efter?
Undertitel:
självhushållare är starkare tillsammans
Serie:
Inte bara morötter
Seriedel:
8
Författare:
Sam Nygren
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Konsten att bygga en stark lokal gemenskap

🔒 Konsten att bygga en stark lokal gemenskap

Drömmen om att skapa en hållbar by och bygemenskap förutsätter att vi lär känna varandra och blir viktiga för varandra i en samverkan där vi lånar, byter och hjälps åt att lösa vardagspro- blem. Men hur skapar vi samverkan som håller för påfrestningar? Hur kan vi lösa gamla trätoämnen i byn som hindrar samverkan? Hur hanterar vi utmaningar som hotar byns fortsatta utveckling?
Serie:
Medskapande på landsbygden
Seriedel:
2
Författare:
Anna-Karin Berglund & Eleonor Björnfot
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Kom igång med samarbetet

🔒 Kom igång med samarbetet

Hur lyckas man skapa förtroende, relationer, utbyte och samarbete i byn? Vi som skriver denna artikel utbildar och stödjer organisationer i att utveckla deltagardemokrati och medskapande ledarskap. Vi bor själva på landsbygden och vill på detta sätt bidra med lite goda tips på hur man kan gå tillväga för att bygga samverkan och medskapande i den egna bygden.
Serie:
Medskapande på landsbygden
Seriedel:
1
Författare:
Anna-Karin Berglund, Eleonor Björnfot, Märta Gustafsson
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Vi hade en biug

Undertitel:
ett frö till något annat
Författare:
Jon Rosén
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Så kan det gå till på en Återträff

Författare:
Anders Larsen & Markus Mörlund
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Tingmöten

Undertitel:
av en förstagångsdeltagare
Författare:
Lars Andersson
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd