Category Archives: Fordon & transporter

🔒 Att köra traktor på björkved

-
Undertitel:
Gengas
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
2
Starta bilpool

🔒 Starta bilpool

I den första delen som handlade om hållbara transporter var fokus cykeln som transportlösning på landsbygden. I den här delen fokuserar vi mer på bilen, som frihetssymbol och möjliggörare. Men även som problem i samhället.
Tidning:
Läsläge:
PDF
Seriedel :
2
Att dela bil

🔒 Att dela bil

Det finns många sätt att dela bil – och vi uppmuntrar alla former. Vi har samlat erfarenheter från bildelning mellan privatpersoner i stadsmiljö. Vi tror dessa kan vara till nytta även på landet.
Undertitel:
ett praktiskt exempel
Tidning:
Läsläge:
PDF
Seriedel :
3

🔒 Mobilsamåkning

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Välja traktor

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
2

🔒 Tvåhjulstraktorer

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
3

🔒 Att köra bil på ved

-
Undertitel:
Gengas steg för steg
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Cykelpendling på landsbygden

🔒 Cykelpendling på landsbygden

En av svårigheterna för den som vill skapa sig en ekologisk livsstil på landsbygden är bilberoendet. Detta är första delen i en serie där vi under- söker alternativ för att slippa – eller åtminstone minska – sitt bilåkande. Vi börjar med det enklaste och kanske mest självklara transportmedlet: cykeln. Hur kan man lättare få det att fungera rent praktiskt med cykling, även om man bor på landet en bra bit från jobb och samhällsservice?
Tidning:
Läsläge:
PDF
Seriedel :
1
Jag godkänner cookies : )