Att dela bil

Att dela bil

Det finns många sätt att dela bil – och vi uppmuntrar alla former. Vi har samlat erfarenheter från bildelning mellan privatpersoner i stadsmiljö. Vi tror dessa kan vara till nytta även på landet.
Bilfri på landet
Sven G Sjöberg & Johan R Schlaug
2/20
Endast PDF
Starta bilpool

Starta bilpool

I den första delen som handlade om hållbara transporter var fokus cykeln som transportlösning på landsbygden. I den här delen fokuserar vi mer på bilen, som frihetssymbol och möjliggörare. Men även som problem i samhället.
Bilfri på landet
Jakob Hammarbäck
2/20
Endast PDF
Cykelpendling på landsbygden

Cykelpendling på landsbygden

En av svårigheterna för den som vill skapa sig en ekologisk livsstil på landsbygden är bilberoendet. Detta är första delen i en serie där vi under- söker alternativ för att slippa – eller åtminstone minska – sitt bilåkande. Vi börjar med det enklaste och kanske mest självklara transportmedlet: cykeln. Hur kan man lättare få det att fungera rent praktiskt med cykling, även om man bor på landet en bra bit från jobb och samhällsservice?
Bilfri på landet
Jakob Hammarbäck
1/20
Endast PDF

Tvåhjulstraktorer

Dragkraft på gården
Jens Jackowski
4/06
Endast PDF

Välja traktor

Dragkraft på gården
Hans Andersson
4/06
Endast PDF