Författare: Anna grönvall

Ekonomiskt kapital i bygdebolag

🔒 Ekonomiskt kapital i bygdebolag

Finansieringsvägar för allmännyttiga företag, som bygdebolag, är ännu i sin linda i Sverige, även om det börjar hända saker på detta område. Bygdebolag har hittills svarat an mot denna verklighet genom att från en rad olika källor samla ihop ett grundkapital, som sedan används för att investera i en verksamhet som förhoppningsvis genererar nya intäkter. Här ger vi våra bästa tips för hur ni bygger en ekonomisk bas i bygdebolaget.
Tidning:
Antal sidor:
3
Läsläge:
PDF & Läsläge
Seriedel :
3
Författare: Anna grönvall
Lästid: 9 minuter
Socialt kapital i bygdebolag

🔒 Socialt kapital i bygdebolag

Att i ett tidigt skede fokusera på att bygga socialt kapital lägger en god grund för att bygdebolaget blir framgångsrikt idag och i framtiden. Här ger vi våra bästa tips för att mobilisera bygden och skapa en hållbar kultur av engagemang.
Undertitel:
tips för att mobilisera bygden
Tidning:
Antal sidor:
5
Läsläge:
PDF & Läsläge
Seriedel :
2
Författare: Anna grönvall
Lästid: 15 minuter
Introduktion till bygdebolag

🔒 Introduktion till bygdebolag

Bygdebolag verkar i gränslandet mellan ideell, offentlig och privat sektor, där de med stora arbetsinsatser och begränsat stöd fyller viktiga tomrum som gör att Sveriges landsbygder kan fortsätta leva. Vi ser därmed en utveckling där bygde- bolag axlar ansvar och intar funktioner som ibland kan tyckas bör åligga någon annan samhällsaktör. Samtidigt skulle bygdebolagen, med bättre förut- sättningar och rätt incitament, kunna få en central betydelse för lokalsamhällen runt om i landet när vi bygger ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle för framtiden.
Undertitel:
gemensamma initiativ fyller tomrum på landsbygden
Tidning:
Antal sidor:
6
Läsläge:
PDF & Läsläge
Seriedel :
1
Författare: Anna grönvall
Lästid: 13 minuter
Jag godkänner cookies : )