Lästid: 9 minuter

Bilda bygdebolag 3

🔒 Ekonomiskt kapital i bygdebolag

-

Anna grönvall

Finansieringsvägar för allmännyttiga företag, som bygdebolag, är ännu i sin linda i Sverige, även om det börjar hända saker på detta område. Bygdebolag har hittills svarat an mot denna verklighet genom att från en rad olika källor samla ihop ett grundkapital, som sedan används för att investera i en verksamhet som förhoppningsvis genererar nya intäkter. Här ger vi våra bästa tips för hur ni bygger en ekonomisk bas i bygdebolaget.

Köp tidningen i pappersformat eller nätversion så får du tillgång till artikeln direkt.

(Om du är inloggad och köpt tidningen men ändå ser detta, hör av dig så fixar vi det ; ) )

🔒 Ekonomiskt kapital i bygdebolag

Tidning
Sidan
29
Antal sidor
3
Läsläge
PDF & Läsläge
Seriedel
3
Författare: Anna grönvall
Lästid: 9 minuter
Jag godkänner cookies : )