Kategori: Samhälle

Verksamheter för bygdebolag

🔒 Verksamheter för bygdebolag

Genom kloka investeringar med bygdebolagets grundkapital och applicerandet av ett lokalt och cirkulärt perspektiv på pengar och resurser skapas förhoppningsvis möjligheten att vinna nya marker och starta fler verksamheter. Här ger vi några tips för hur ni kan organisera bygdebolagets verksamheter så att de stärker varandra.
Tidning:
Antal sidor:
3
Läsläge:
PDF & Läsläge
Seriedel :
4
Författare: Anna grönvall
Lästid: 9 minuter
Ekonomiskt kapital i bygdebolag

🔒 Ekonomiskt kapital i bygdebolag

Finansieringsvägar för allmännyttiga företag, som bygdebolag, är ännu i sin linda i Sverige, även om det börjar hända saker på detta område. Bygdebolag har hittills svarat an mot denna verklighet genom att från en rad olika källor samla ihop ett grundkapital, som sedan används för att investera i en verksamhet som förhoppningsvis genererar nya intäkter. Här ger vi våra bästa tips för hur ni bygger en ekonomisk bas i bygdebolaget.
Tidning:
Antal sidor:
3
Läsläge:
PDF & Läsläge
Seriedel :
3
Författare: Anna grönvall
Lästid: 9 minuter
Drömmen om ett annat liv

🔒 Drömmen om ett annat liv

För hundra år sedan var det staden som bar på löftet om ett bättre liv. När vi nu vänder ryggen mot storstadens buller med romantiska drömmar om ett liv på landsbygden är det inte heller säkert att det blir som vi tänkt oss.
Tidning:
Antal sidor:
3
Läsläge:
PDF & Läsläge
Seriedel :
2
Författare: David Jonstad
Lästid: 9 minuter
Introduktion till bygdebolag

🔒 Introduktion till bygdebolag

Bygdebolag verkar i gränslandet mellan ideell, offentlig och privat sektor, där de med stora arbetsinsatser och begränsat stöd fyller viktiga tomrum som gör att Sveriges landsbygder kan fortsätta leva. Vi ser därmed en utveckling där bygde- bolag axlar ansvar och intar funktioner som ibland kan tyckas bör åligga någon annan samhällsaktör. Samtidigt skulle bygdebolagen, med bättre förut- sättningar och rätt incitament, kunna få en central betydelse för lokalsamhällen runt om i landet när vi bygger ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle för framtiden.
Undertitel:
gemensamma initiativ fyller tomrum på landsbygden
Tidning:
Antal sidor:
6
Läsläge:
PDF & Läsläge
Seriedel :
1
Författare: Anna grönvall
Lästid: 13 minuter
Jobba mindre, lev mer

🔒 Jobba mindre, lev mer

Kanske har även du råkat ut för dem – kommentarerna om att ett liv med mindre lönearbete är ett hot mot välfärds- samhället? Någon som hävdar att downshifting bidrar till lägre skatteintäkter och att det som ”avhoppare” är osolidariskt att förvänta sig att någon annan jobbar ihop till vår sjukvård, skola och asfalterade vägar medan vi mest förverkligar oss själva. Vilka argument kan vi som självhushållare och downshiftare ta till för att rättfärdiga våra beslut? Eller är det så att vi drar ett mindre strå till stacken?
Undertitel:
Argument för att rättfärdiga en annan livsstil
Tidning:
Antal sidor:
3
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Maria Österåker
Lästid: 8 minuter
Demokrati till husbehov

🔒 Demokrati till husbehov

Som självhushållningsintresserad känns det naturligt att få vara delaktig i sådant som rör våra liv. Det kan gälla maten vi äter, huset vi bor i, energin vi använder eller kläderna vi har på oss. Vissa saker väljer vi att överlåta till proffs eller storskaliga aktörer att sköta åt oss, medan annat både känns och blir bättre om vi gör det själva. När det ­gäller den ­politiska makten i vårt ­gemensamma samhälle har vi inte haft samma möjligheter att välja. Att få lägga en röst på ett parti som kanske får bestämma över oss de närmsta 4 åren ger oss i praktiken inget egentligt ­inflytande i sakfrågor. Numer finns dock tekniska möjligheter att låta medborgarna vara direkt ­delaktiga i de politiska frågorna och få sin andel av makten.
Undertitel:
Om direkt och flytande demokrati
Tidning:
Antal sidor:
2.3
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Anders Lönnfält
Kategorier: Samhälle
Lästid: 11 minuter
Ägodela

🔒 Ägodela

Allt som vi inte vill eller kan vara självförsörjande på kan skaffas på billigare, miljö­vänligare och trevligare sätt än att köpa nytillverkat. Reparation, återbruk och framförallt delning är alternativ som åter sprider sig och har blivit trendiga. Det finns ju redan åtskilligt med prylar, kläder, elektronik och bilar i samhället. Vi behöver bara hitta på smarta system för att de ska befinna sig där de behövs, när de behövs. Med eller utan hjälp av modern teknik växer det nu fram geniala lösningar för att hjälpas åt och dela med sig. Inte bara av prylar utan även tjänster, kunskap och idéer.
Undertitel:
Att hjälpas åt fast vi inte känner varandra
Tidning:
Antal sidor:
3
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Eva Eiderström
Lästid: 14 minuter

🔒 Holma

-
Undertitel:
på kurs mot lokal självförsörjning och självförvaltning
Tidning:
Antal sidor:
1.5
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
3
Serie: Insändare
Författare: Bosse Ljungquist
Lästid: < 1 minut

🔒 Ekoby eller ekologiskt boende?

-
Tidning:
Antal sidor:
1
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
2
Serie: Insändare
Författare: Anna Hagberg
Kategorier: Samhälle
Lästid: < 1 minut

🔒 Den moderna ekobyn

-
Undertitel:
vår enda möjliga framtid
Tidning:
Antal sidor:
1
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
1
Serie: Insändare
Författare: Johan Hultman/IORG
Kategorier: Samhälle
Lästid: < 1 minut
X
Jag godkänner cookies : )