Författare: Patrick Reinthal

Röja och restaurera naturbetesmarker

🔒 Röja och restaurera naturbetesmarker

När ens betesmark mer liknar en gammal bangård eller en mindre skog än en vacker öppen hagmark - då är det dags att gå loss med sågen! Men vad ska man spara och vad ska man ta bort? Häng med så får du lite tips på hur man läser växtligheten i sin hage, och hur jag gjorde - i ett naturskyddsområde med områdesbestämmelser.
Undertitel:
– för bättre bete och större biologisk mångfald
Tidning:
Antal sidor:
4
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Patrick Reinthal
Lästid: 13 minuter
X
Jag godkänner cookies : )