Serie: Landskapsvård

🔒 Återskapa dina naturbetesmarker

Landets tidigare artrika och varierade landskap av naturbetesmarker och slåtterängar har till stor del ersatts av skog, medan djuren ofta betar åkermark. Genom att återskapa naturbetesmarker av olika slag får vi miljöer som gynnar mångfalden av både växtoch djurarter. Samtidigt skapar vi ett vackert och levande landskap av produktiva beten och kan använda åkrarna till mat och biobränsle.
Seriedel:
1
Tidning:
Antal sidor:
5.3
Läsläge:
PDF
Lästid: 12 minuter
Skötsel av naturbetesmarker

🔒 Skötsel av naturbetesmarker

De svenska betesmarkerna är en resurs som använts under hundratals, ibland tusentals år. Vårt landskap har genomgått stora förändringar. Men det är framförallt de senaste hundra åren som samhällsutvecklingen gått fort och förändringen är så påtaglig att många arter är hotade idag. I denna artikel ska vi försöka beskriva hur du på bästa sätt sköter din betesmark så att artrikedomen bevaras och förhoppningsvis ökar.
Seriedel:
2
Tidning:
Antal sidor:
3.7
Läsläge:
PDF & Läsläge
Lästid: 11 minuter
Slåtterängen

🔒 Slåtterängen

Ännu finns små rester i vårt landskap som har kvar en osannolik artrikedom som ett minne av ängsbondens slit under århundraden. Men bara för 30 år sedan var de mångdubbelt fler. Även de ängar som sköts idag har oftast förlorat de allra känsligaste arterna och de allra mest hävdberonde vegetationstyperna. Så det är nästan svårt att förstå att det funnits en så rik flora precis runt hörnet från oss alla. Det går att vända utvecklingen igen, om man jobbar uthålligt och noggrant under många år. Satsa hellre tid och möda på att vara väldigt noggrann på en liten men artrik yta, än att hålla en större äng halvbra skött. I denna artikel beskrivs hur du kan göra.
Seriedel:
3
Undertitel:
så här gör du för att återskapa vår artrikaste miljö
Tidning:
Antal sidor:
6
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Ingvar Claesson
Lästid: 19 minuter
Hamla dina träd

🔒 Hamla dina träd

Att skära grenar på träd för att samla löv till djuren är det äldsta sättet att skaffa vinterfoder på och gjordes långt innan man började skörda hö. Det hade många namn i olika delar av landet, men kallas nu allmänt för att hamla. Nu menar vi alltså själva beskärningen och inte lövtäkten, eftersom det är mycket sällsynt idag att man tar tillvara lövet till foder. Träden blir av hamlingen karaktäristiska och kan bli mycket gamla. De blir något av levande fornminnen som visar på en uråldrig tradition, samtidigt som de hyser en spännande biologisk mångfald. Det är mycket att tänka på vid hamling, särskilt om det har gått en tid sedan senaste beskärningen. I denna artikel kan du läsa tips om hur du kan göra. 
Seriedel:
4
Tidning:
Antal sidor:
6.7
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Ingvar Claesson
Lästid: 20 minuter
X
Jag godkänner cookies : )