Ur Åter 4/03 Lästid: 16 minuter

5

🔒 Bete, foder, vatten

-

En av fördelarna med husdjursskötsel i liten skala är att smärre naturresurser som annars ligger outnyttjade kan komma till användning. Små beteshagar kan föda några getter, får eller en hushållsko. Dikesrenar, små åkerlappar och liknande småmarker kan användas för höproduktion. Lövträd som asp, sälg, ask, lind, pil med flera kan hamlas (beskäras) för att få löv till foder.

Köp tidningen i pappersformat eller nätversion så får du tillgång till artikeln direkt. Det går också att bara köpa den enskilda artikeln som nätversion.

(Om du är inloggad och köpt tidningen men ändå ser detta, prova att ladda om sidan ett par gånger. Om det inte hjälper, hör av dig så fixar vi det ; ) )

Bete, foder, vatten


12 kr


Åter 4/03 – Papperstidning


25 kr


Åter 4/03 – Nätversion


25 kr
Fler delar i serien

Fler artiklar av
Fler artiklar i Åter 4/03 Fler artiklar om Djur, Övrigt om djur
X
Jag godkänner cookies : )