Ur Åter 4/13 Lästid: 14 minuter

1

🔒 Återskapa dina naturbetesmarker

-

,

Landets tidigare artrika och varierade landskap av naturbetesmarker och slåtterängar har till stor del ersatts av skog, medan djuren ofta betar åkermark. Genom att återskapa naturbetesmarker av olika slag får vi miljöer som gynnar mångfalden av både växt- och djurarter. Samtidigt skapar vi ett vackert och levande landskap av produktiva beten och kan använda åkrarna till mat och biobränsle.

Köp tidningen i pappersformat eller nätversion så får du tillgång till artikeln direkt. Det går också att bara köpa den enskilda artikeln.

(Om du är inloggad och köpt tidningen men ändå ser detta, prova att ladda om sidan ett par gånger. Om det inte hjälper, hör av dig så fixar vi det ; ) )

Återskapa dina naturbetesmarker


16 kr


Åter 4/13 – Papperstidning


30 kr


Åter 4/13 – Nätversion


30 kr


Fler artiklar av
, Fler artiklar i Åter 4/13 Fler artiklar om Djur
X
Jag godkänner cookies : )