Författare: Ingvar Claesson

🔒 Hamla dina träd

Att skära grenar på träd för att samla löv till djuren är det äldsta sättet att skaffa vinterfoder på och gjordes långt innan man började skörda hö. Det hade många namn i olika delar av landet, men kallas nu allmänt för att hamla. Nu menar vi alltså själva beskärningen och inte lövtäkten, eftersom det är mycket sällsynt idag att man tar tillvara lövet till foder. Träden blir av hamlingen karaktäristiska och kan bli mycket gamla. De blir något av levande fornminnen som visar på en uråldrig tradition, samtidigt som de hyser en spännande biologisk mångfald. Det är mycket att tänka på vid hamling, särskilt om det har gått en tid sedan senaste beskärningen. I denna artikel kan du läsa tips om hur du kan göra. 
Tidning:
Antal sidor:
6.7
Läsläge:
PDF
Seriedel :
4
Författare: Ingvar Claesson
Lästid: < 1 minut

🔒 Slåtterängen

Ännu finns små rester i vårt landskap som har kvar en osannolik artrikedom som ett minne av ängsbondens slit under århundraden. Men bara för 30 år sedan var de mångdubbelt fler. Även de ängar som sköts idag har oftast förlorat de allra känsligaste arterna och de allra mest hävdberonde vegetationstyperna. Så det är nästan svårt att förstå att det funnits en så rik flora precis runt hörnet från oss alla. Det går att vända utvecklingen igen, om man jobbar uthålligt och noggrant under många år. Satsa hellre tid och möda på att vara väldigt noggrann på en liten men artrik yta, än att hålla en större äng halvbra skött. I denna artikel beskrivs hur du kan göra.
Undertitel:
så här gör du för att återskapa vår artrikaste miljö
Tidning:
Antal sidor:
6
Läsläge:
PDF
Seriedel :
3
Författare: Ingvar Claesson
Lästid: < 1 minut

🔒 Skötsel av naturbetesmarker

-
Tidning:
Antal sidor:
3.7
Läsläge:
PDF
Seriedel :
2
Lästid: < 1 minut

🔒 Återskapa dina naturbetesmarker

-
Tidning:
Antal sidor:
5.3
Läsläge:
PDF
Seriedel :
1
Lästid: < 1 minut
X
Jag godkänner cookies : )