Författare: Jonas Ringqvist

Hässjning med tråd

🔒 Hässjning med tråd

Höskörden är en av årets höjdpunkter. När dagarna är som längst är det dags att fylla ladorna med blommigt, härligt doftande hö som ska hålla djuren mätta hela vintern. I många år har vi skördat en stor del av vårt hö genom att hänga det på linhässjor med ståltråd. I den här artikeln beskriver jag vår metod.
Tidning:
Antal sidor:
3
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Jonas Ringqvist
Lästid: 9 minuter
Jordhälsa och gröngödsling

🔒 Jordhälsa och gröngödsling

En frisk och levande jord är avgörande för en lyckad odling. Det ger växter med större näringsinnehåll som dessutom står emot olika skadedjur och sjukdomar bättre. I den här artikeln beskriver jag fyra principer att arbeta utifrån för att nå en god jordhälsa och hur man dessutom kan arbeta med gröngödsling i en småskalig grönsaksodling.
Tidning:
Antal sidor:
6
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Jonas Ringqvist
Lästid: 19 minuter
Säsongsförlängning

🔒 Säsongsförlängning

För den som odlar sin egen mat är det värdefullt att kunna skörda bladgrönt och annat färskt året om, som komple- ment till det som lagras eller förädlas. Att förlänga skördesäsongen behöver inte innebära avancerad teknik eller höga uppvärmingskostnader, bara en del planering. Så här gör vi för att ha gröna blad i hushållet hela vintern.
Undertitel:
skörda året runt i tunnelväxthus
Tidning:
Antal sidor:
6
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Jonas Ringqvist
Lästid: 14 minuter
Odla spannmål i liten skala

🔒 Odla spannmål i liten skala

När man tänker sig spannmålsodling så är det oftast bilder av stora fält och stora maskiner som man ser framför sig. Men att odla lite spannmål till husbehov för att baka bröd kan man göra med väldigt enkla metoder, och det behövs inga stora arealer för att det ska räcka till ganska mycket bröd eller müsli. I den här artikeln beskriver jag det allra enklaste sättet att odla spannmål, med så enkla redskap som möjligt.
Tidning:
Antal sidor:
5
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Jonas Ringqvist
Lästid: 14 minuter
Ordning och reda i odlingarna del 3

🔒 Ordning och reda i odlingarna del 3

I den här artikelserien beskriver jag metoder för hur man kan odla mer med mindre arbete. Det jag skriver utgår ifrån vår småskaliga odling till försäljning, men likheterna med ett självhushåll är stora och jag är övertygad om att mycket av det som hjälpt oss att minska arbetet i våra odlingar också är användbart för husbehovsodlaren som trots tidsbrist vill mätta sig och sin familj med egenodlat året runt.
Undertitel:
– planera för att minska onödigt arbete
Tidning:
Antal sidor:
3
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Jonas Ringqvist
Lästid: 9 minuter
Odla eget socker

🔒 Odla eget socker

Socker och sirap är kanske inte det första man tänker sig att bli självförsörjande på. Det odlas storskaligt, raffineras i industriell skala, kostar nästan ingenting att köpa och dessutom är det ju inte särskilt nyttigt. För mig tog det över 25 år av självhushåll innan jag ens gav mig på ett försök. Det jag trodde var krångligt och kanske inte värt besväret visade sig vara riktigt enkelt och dessutom fick vi en helt makalöst god produkt som inte alls liknar de sockerprodukter som finns i affären.
Tidning:
Antal sidor:
2
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Jonas Ringqvist
Lästid: 7 minuter
Ordning & reda i odlingarna del 2

🔒 Ordning & reda i odlingarna del 2

I en serie på tre artiklar här i Åter kommer jag att gå igenom hur vi har arbetat med våra grönsaksodlingar på Bossgården för att göra jobbet enklare och effektivare. För oss har det varit helt avgörande för att kunna försörja oss på odlingen och gården. Den första delen, som var med i förra numret, handlade om att skapa ordning och reda i odlingen. Den följs här av en artikel om hur vi har arbetat för att utrota onödigt arbete i odlingen. Det enklaste jobbet är ju det som inte behöver göras alls. I nästa nummer kommer sedan en artikel om hur man kan planera för att minska på onödigt arbete.
Undertitel:
– utrota onödigt arbete
Tidning:
Antal sidor:
3
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Jonas Ringqvist
Lästid: 9 minuter
Ordning & reda i odlingarna, del 1

🔒 Ordning & reda i odlingarna, del 1

Det går att arbeta med grönsaksodling på många sätt, i olika skalor och med olika redskap, strategier och tekniker. Vad som är helt avgörande oavsett vilken metod man använder är att man lyckas strukturera upp arbetet och hitta hållbara system som gör det lätt. Det enklaste arbetet är det som inte behöver göras. Genom planering och ordning i odlingarna kan mycket onödigt arbete undvikas. I en serie på tre artiklar här i Åter kommer jag gå igenom hur vi har gjort vårt arbete på Bossgården enklare och effektivare. Den här första delen handlar om att skapa ordning och reda och den kommer följas av artiklar om att utrota onödigt arbete i produktionen samt att planera för att minska onödigt arbete.
Tidning:
Antal sidor:
3
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Jonas Ringqvist
Lästid: 10 minuter
Gödsling i praktiken

🔒 Gödsling i praktiken

Hur vi tar hand om jorden är helt avgörande för hur vi lyckas med odlandet. I förra numret av Åter gick jag igenom teorin bakom olika gödslingsstrategier. I det här numret kommer det lite mer praktiska förslag för gödslingen och vården av jorden. Utgångspunkten bör vara att maximera livet i jorden och utnyttja jordens egen förmåga att skapa struktur och leverera näring till växterna.
Tidning:
Antal sidor:
4
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Jonas Ringqvist
Lästid: 13 minuter
Jord, gödsel och näring – i teorin

🔒 Jord, gödsel och näring – i teorin

Allt börjar under våra fötter. Om du vill odla finns det ingen viktigare resurs än matjorden, ett till stora delar outforskat universum som hyser otroligt mycket liv och ett intrikat samspel mellan jordens organismer och växternas rötter. All verklig odling börjar med att vårda, skapa och förbättra matjorden. En frisk och levande jord ger i sin tur friska och levande plantor. Det låter självklart och enkelt, men vill man förstå vad som händer i jorden och påverka det i en önskvärd riktning finns det en del grundläggande kunskap som är nödvändig.
Tidning:
Antal sidor:
4
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Jonas Ringqvist
Lästid: 12 minuter
Odla i fasta bäddar

🔒 Odla i fasta bäddar

Vi har nu odlat i fasta bäddar några år och märkt att det är en effektiv metod med många fördelar, som gör det möjligt att producera mycket grönsaker under en lång period.
Tidning:
Antal sidor:
5
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Jonas Ringqvist
Lästid: 17 minuter
Ogräsbekämpning

🔒 Ogräsbekämpning

De bästa metoderna mot ogräset är de som gör att det aldrig lyckas etablera sig. En ogräsplanta som fått fäste och börjat växa till är långt svårare att få bort än en som precis har grott. Med rätt metoder kan du dessutom drastiskt minska antalet ogräs som överhuvudtaget gror i din odling. Samtidigt gäller motsatsen. Med fel metoder kan du snabbt föröka upp ogräset och få oöverskådliga problem.
Undertitel:
metoder och redskap
Tidning:
Antal sidor:
3
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Jonas Ringqvist
Lästid: 11 minuter
Bossgårdens grönsaksodling

🔒 Bossgårdens grönsaksodling

Sedan nio år tillbaka odlar jag och min fru Sanna grönsaker tillsammans på Bossgården utanför Tidaholm. På ungefär 4 000 kvm producerar vi grönsaker som ger tillräckliga intäkter för att vi skall kunna försörja oss på gården. I den här artikeln beskriver jag hur vi har lagt upp vår odling och vilka metoder vi använder för att arbetet skall bli rationellt.
Tidning:
Antal sidor:
4
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Jonas Ringqvist
Lästid: 14 minuter
Sälja ägg i liten skala, del 2

🔒 Sälja ägg i liten skala, del 2

Det går att få en bra sidoinkomst även från en liten hönsbesättning förutsatt att man hanterar det rätt. I förra numret av Åter beskrev jag hur vi har löst själva hönshållningen för att göra arbetet rationellt, vilket är en förutsättning för att få en rimlig ersättning för sitt arbete. I del 2 beskriver jag andra saker som man också måste ha koll på för att kunna tjäna pengar på sina höns, så som ekonomi och regelverket kring försäljning.
Tidning:
Antal sidor:
2.3
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Jonas Ringqvist
Lästid: 10 minuter
Sälja ägg i liten skala, del 1

🔒 Sälja ägg i liten skala, del 1

Att ha hönor är kul och tacksamt. En hönsflock på några hönor förser lätt en familj med alla ägg som den behöver. Med lite fler hönor finns också möjligheten att sälja ägg. Det finns en enorm efterfrågan på ägg från hönsbesättningar som haft ett mer naturligt liv. De flesta ägg, även ekoäggen, idag produceras i stora anläggningar med tiotusentals höns så behövs det en motvikt. Det behövs fler som håller ägg i en rimligare skala. Skall vi börja bygga en ny ägg­produktion underifrån så räknas varje ägg, från hobbybesättningen till de som skaffar sig en bra sidoinkomst med ett par hundra hönor.
Tidning:
Antal sidor:
3
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Jonas Ringqvist
Lästid: 12 minuter
Vinterskörd

🔒 Vinterskörd

Under lång tid har jag odlat grönsaker till husbehov och på senare år också kommersiellt. Även om vi alltid odlat en stor bredd av grönsaker här på gården är det något som har saknats, nämligen nyskördade grönsaker på vintern. Att ha mycket olika rotfrukter och grönsaker som är konserverade på olika sätt är jättebra under vintern, men utan färska nyskördade grönsaker så är det något som har fattats. Med enkla metoder för vinterskörd har vi nu lyckats tillgodose vårt behov av gröna blad året runt och tillsammans med den vanliga frilands­odlingen känns nu vår husbehovsodling komplett.
Tidning:
Antal sidor:
3.7
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Jonas Ringqvist
Lästid: 15 minuter

🔒 Bredgrep

-
Tidning:
Antal sidor:
1
Läsläge:
PDF
Författare: Jonas Ringqvist
Lästid: < 1 minut
X
Jag godkänner cookies : )