Category Archives: Ler- & halmbygge

Halmhuset i Ale – ett hus sprunget ur naturen

🔒 Halmhuset i Ale – ett hus sprunget ur naturen

För 20 år sedan började jag bygga mig ett hus av lerhalm med en del fiffiga ekologiska lösningar. Jag bor och trivs fortfarande i huset och tänkte berätta lite om hur det är gjort, vad som gått bra och vad som fungerat sämre. Förhoppningsvis kan det inspirera till nya självbyggen – det är en fantastisk känsla att ha byggt sitt eget hus med enkla metoder och sunda material.
Undertitel:
– ett hus sprunget ur naturen
Författare:
Bengt Östlund
Tidning:
Läsläge:
PDF & Läsläge

🔒 Vårt halmhusbygge

Författare:
Lennart Brewitz
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Lera

Undertitel:
Ett användbart material
Författare:
Ingmar Andersson
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Maja bygger tvåvåningshus i lera

Författare:
Jenny Andersson
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Wallners halmhus

Författare:
Mattias Back & Stefan Wallner
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Bygga med lera, jord och halm

Författare:
Eva-Rut Lindberg
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Lerklinad glasskiosk

Undertitel:
Nygammalt byggande till nyanlagd golfbana
Författare:
Eva-Rut Lindberg
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Halmbacken

🔒 Halmbacken

Halmbacken är ett fritidshus med väggar av halmbalar. Det har en boyta på ca 80 kvm och är mestadels byggt av återanvänt material eller restprodukter från annan verksam- het. Största delen av byggmaterialet är lokalproducerat, stomvirket kommer t ex från träd på tomten.
Undertitel:
ett fritidshus av halmbalar
Författare:
Stefan Backa
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Våtrum i lera

🔒 Våtrum i lera

Lerbygge i kombination med naturliga byggnadsmaterial som t.ex. trä, sten, tegel, kalk och glas kan fungera mycket bra i våtrumsmiljöer. Särskilt om försiktighetsåtgärder vidtas och bygget sker med varsamhet och med rätt metod på rätt plats. Visst finns det problemområden med de naturliga materialen, men de konventionella våtrumslösningarna, med allehanda plaster som bas, är inte heller alltid felfria.
Undertitel:
– naturliga byggmaterial istället för konventionella tätskikt
Författare:
Ulf Henningsson
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Ekohuset i Gammelsträng

🔒 Ekohuset i Gammelsträng

Vi – Lisa och Niklas – hade ingen gemensam dröm om livet på landet men en gnagande känsla av att livet med heltidsjobb och långt till ”riktiga” skogar i Stockholm inte var för oss. Efter ett antal besök i vackra Hälsingland och Norrbo där Lisas föräldrar bor, och insikten om hur billigt det är med mark här uppe, började drömmen om att bygga ekologiskt ta form i huvuden och snart på ritblock.
Författare:
Lisa Holmberg & Niklas Olsson
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Vårt halmbalshus

🔒 Vårt halmbalshus

Det har nu gått ungefär 10 år sedan vår familj flyttade in i vårt självbyggda halmbalshus, beläget i ekobyn Utsikten på östra Orust i Bohuslän. Man kan betrakta dessa år som en prövoperiod, under vilken vi har kunnat utvärdera projektet – vad som varit bra, vad som aldrig borde ha gjorts, samt hur projektet skapat reaktioner i olika sammanhang.
Undertitel:
10 år senare
Författare:
MAGNUS HJORTH
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Bygga hus med Halmbalar

Undertitel:
Kursreportage
Författare:
Daniel Bävernäs
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Halmbalshuset i Mundekulla

Författare:
Peter Elmberg
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Lerputsning

Författare:
Daniel Bävernäs
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Majas lerhus

Undertitel:
Nu är det klart
Författare:
Ingmar Andersson
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Bygga cob-hus

Undertitel:
Kursreportage
Författare:
Jenny Andersson
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Fridtuna före och efter

Undertitel:
Att bygga om en gammal gård med lera
Författare:
Mi & Ove Möller
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Halmbalshus

Undertitel:
att bygga av halm och lera
Författare:
Jesper Zander
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Halmhusbygge i St: Jörgens park

Författare:
Petter Bergström
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd