Halmbacken

Halmbacken

Halmbacken är ett fritidshus med väggar av halmbalar. Det har en boyta på ca 80 kvm och är mestadels byggt av återanvänt material eller restprodukter från annan verksam- het. Största delen av byggmaterialet är lokalproducerat, stomvirket kommer t ex från träd på tomten.
Stefan Backa
2/20
Endast PDF
Våtrum i lera

Våtrum i lera

Lerbygge i kombination med naturliga byggnadsmaterial som t.ex. trä, sten, tegel, kalk och glas kan fungera mycket bra i våtrumsmiljöer. Särskilt om försiktighetsåtgärder vidtas och bygget sker med varsamhet och med rätt metod på rätt plats. Visst finns det problemområden med de naturliga materialen, men de konventionella våtrumslösningarna, med allehanda plaster som bas, är inte heller alltid felfria.
Ulf Henningsson
4/19
Endast PDF
Vårt halmbalshus

Vårt halmbalshus

Det har nu gått ungefär 10 år sedan vår familj flyttade in i vårt självbyggda halmbalshus, beläget i ekobyn Utsikten på östra Orust i Bohuslän. Man kan betrakta dessa år som en prövoperiod, under vilken vi har kunnat utvärdera projektet – vad som varit bra, vad som aldrig borde ha gjorts, samt hur projektet skapat reaktioner i olika sammanhang.
MAGNUS HJORTH
2/18
Endast PDF
Ekohuset i Gammelsträng

Ekohuset i Gammelsträng

Vi – Lisa och Niklas – hade ingen gemensam dröm om livet på landet men en gnagande känsla av att livet med heltidsjobb och långt till ”riktiga” skogar i Stockholm inte var för oss. Efter ett antal besök i vackra Hälsingland och Norrbo där Lisas föräldrar bor, och insikten om hur billigt det är med mark här uppe, började drömmen om att bygga ekologiskt ta form i huvuden och snart på ritblock.
Lisa Holmberg & Niklas Olsson
1/18
Endast PDF

Lerputsning

Daniel Bävernäs
4/12
Endast PDF

Bygga hus med Halmbalar

Daniel Bävernäs
3/12
Endast PDF

Majas lerhus

Ingmar Andersson
4/10
Endast PDF

Vårt halmhusbygge

Lennart Brewitz
4/10
Endast PDF

Bygga cob-hus

Jenny Andersson
2/10
Endast PDF

Lera

Ingmar Andersson
3/04
Endast PDF

Halmbalshus

Jesper Zander
2/03
Endast PDF

Wallners halmhus

Mattias Back & Stefan Wallner
3/00
Endast PDF

Lerklinad glasskiosk

Eva-Rut Lindberg
1/00
Endast PDF