Lästid: 10 minuter

🔒 Våtrum i lera

- – naturliga byggmaterial istället för konventionella tätskikt

Ulf Henningsson

Lerbygge i kombination med naturliga byggnadsmaterial som t.ex. trä, sten, tegel, kalk och glas kan fungera mycket bra i våtrumsmiljöer. Särskilt om försiktighetsåtgärder vidtas och bygget sker med varsamhet och med rätt metod på rätt plats. Visst finns det problemområden med de naturliga materialen, men de konventionella våtrumslösningarna, med allehanda plaster som bas, är inte heller alltid felfria.

Köp tidningen i pappersformat eller nätversion så får du tillgång till artikeln direkt.

(Om du är inloggad och köpt tidningen men ändå ser detta, hör av dig så fixar vi det ; ) )

🔒 Våtrum i lera

Undertitel
– naturliga byggmaterial istället för konventionella tätskikt
Tidning
Sidan
20
Antal sidor
4
Läsläge
PDF & Läsläge
Författare: Ulf Henningsson
Lästid: 10 minuter
Jag godkänner cookies : )