Författare: Ulf Henningsson

Våtrum i lera

🔒 Våtrum i lera

Lerbygge i kombination med naturliga byggnadsmaterial som t.ex. trä, sten, tegel, kalk och glas kan fungera mycket bra i våtrumsmiljöer. Särskilt om försiktighetsåtgärder vidtas och bygget sker med varsamhet och med rätt metod på rätt plats. Visst finns det problemområden med de naturliga materialen, men de konventionella våtrumslösningarna, med allehanda plaster som bas, är inte heller alltid felfria.
Undertitel:
– naturliga byggmaterial istället för konventionella tätskikt
Tidning:
Antal sidor:
4
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Ulf Henningsson
Lästid: 10 minuter
X
Jag godkänner cookies : )