Lästid: 19 minuter

🔒 Jordhälsa och gröngödsling

-

Jonas Ringqvist

En frisk och levande jord är avgörande för en lyckad odling. Det ger växter med större näringsinnehåll som dessutom står emot olika skadedjur och sjukdomar bättre. I den här artikeln beskriver jag fyra principer att arbeta utifrån för att nå en god jordhälsa och hur man dessutom kan arbeta med gröngödsling i en småskalig grönsaksodling.

🔒 Jordhälsa och gröngödsling

Tidning
Sidan
3
Antal sidor
6
Läsläge
PDF & Läsläge
Författare: Jonas Ringqvist
Lästid: 19 minuter
Gillade du artikeln? Stöd Åter genom att dela den, t ex med knapparna ovanför.
Läs sedan gärna mer om Odling, Övrigt om odling.
Jag godkänner cookies : )