Ryska ekobyar

Ryska ekobyar

Ett ”gröna vågen”-tänk har börjat sprida sig hos den ryska befolkningen. De senaste femton åren har 370–400 ekobyar byggts med 15–200 hushåll i vardera. Människor förvärvar mark och bygger upp sina egna gårdar för att skapa sig en plats där de kan leva kreativt, andas frisk luft, odla och äta rena och näringsrika produkter. Precis som här i Sverige handlar det för många även om att hitta en inre och yttre tillfredsställelse med livet, men det finns skillnader ...
Viola Sandelin
4/18
Endast PDF

Goda utsikter för ekoby på Orust

Sivert Stiernebo
1/04
Endast PDF

Ekobymöte i Kampetorp

Mattias Back & Maria Esbjörnsson
3/00
Endast PDF