Category Archives: Hemma-hos-reportage

🔒 Bo i ett växthus

Undertitel:
Hur det gått för familjen Solvarm
Författare:
Petter Bergström
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Porträtt av Annelies Schöneck

Undertitel:
om att ta tillvara
Författare:
Cecilia Bergström
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Skogsfolket

Författare:
Lars Andersson & Anna Wahllund
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Navigera i kaoset

🔒 Navigera i kaoset

Tiden vi lever i är en unik tid. För första gången i historien är människorna både vittnen och förövare till en mass- utrotning av arter, oss själva inkluderat. Samtidigt tuffar samhällsordningen på som vanligt. Det gör att den här tiden också kan kännas som en galen tid. Hur är det som självhushållare att befinna sig mitt i alla dessa verkligheter?
Undertitel:
– tre berättelser om vår tid
Serie:
Inte bara morötter
Seriedel:
7
Författare:
Sam Nygren
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Drömmen om bygemenskap

🔒 Drömmen om bygemenskap

En bild av självhushållning är den att ”klara sig själv”. Under våren 2020 har coronakrisen satt världen i gungning, men många självhushållare har det lugnare ute på sina torp och gårdar. Vad säger de själva om att ”klara sig själv” – och vad längtar de egentligen efter?
Undertitel:
självhushållare är starkare tillsammans
Serie:
Inte bara morötter
Seriedel:
8
Författare:
Sam Nygren
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Känslor inför världens tillstånd

🔒 Känslor inför världens tillstånd

När vi tänker på vad vår nuvarande industriella civilisa- tion gör med världen – orsakar klimatförändringar, får ekosystem att kollapsa och massutrotar arter med mera – kan det bubbla upp en mångfald av känslor. Inte minst när vi relaterar till de i vår omgivning som fortfarande inte verkar ha förstått. Hur hanterar vi allting? Kan det vara så att det praktiska som vi gör ute på våra gårdar – gör vi helt enkelt för att vi inte har något annat val?
Serie:
Inte bara morötter
Seriedel:
5
Författare:
Sam Nygren
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Kollaps

🔒 Kollaps

Flera plötsliga kriser blir ett nytt normaltillstånd. Världen efter oljan kan innebära mycket, både ljus och mörker. Hur hanterar och förbereder sig självhushållare för en framtid där det enda som är säkert är att den inte innehåller mer av samma?
Serie:
Inte bara morötter
Seriedel:
6
Författare:
Sam Nygren
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Om ensamhet

🔒 Om ensamhet

Självhushållarlivet på landsbygden kan ofta bli en ensam historia. Den självvalda ensamheten är skön – men ensamheten kan också bli en tyngd. Och vad gör det med oss som människor om vi känner oss utanför normen i samhället? Söder om Tranås i Småland tar jag upp det vi sällan pratar om men som finns överallt – ensamhet.
Serie:
Inte bara morötter
Seriedel:
3
Författare:
Sam Nygren
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Det meningsskapande arbetet

🔒 Det meningsskapande arbetet

Självhushållningens drivkrafter är många. Varför tar självhushållare från första början steget? Och vad gör att de fortsätter? Kan en drivkraft vara själva arbetet? Och vad är det som människor egentligen behöver för att vara lyckliga? Bland fåren hos Carolina Dahlberg i Ulvarp, Småland, börjar utforskandet.
Serie:
Inte bara morötter
Seriedel:
4
Författare:
Sam Nygren
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Självhushållarmentalitet

🔒 Självhushållarmentalitet

I Mörhult träffar jag Mimmi Svensson och Nicklas Schenning och reflekterar över nöjdhet. När känner de sig nöjda som självhushållare? Bemästrar de konsten att skratta åt sina misstag? Finns det en typ av självhushållarmentalitet som behövs odlas och kultiveras, vid sidan av grönsakerna? Och vad ska en sådan innehålla i sådana fall?
Serie:
Inte bara morötter
Seriedel:
2
Författare:
Sam Nygren
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Vad är självhus­hållning?

🔒 Vad är självhus­hållning?

Självhushållning och självförsörjning är två begrepp som används flitigt för att beskriva människor som bor på landsbygden och producerar egen mat. Men vad är egentligen en självhushållare? Finns det någon riktlinje för vad eller hur mycket människor behöver producera för att kunna kalla sig för självhushållare? Och vad menas egentligen med frågan: Men hur självförsörjande är ni då? Här försöker jag reda ut begreppen tillsammans med självhushållarna Daniel Larsson från Näshulta, Daniel Hägerby från Södra Skärshult och Isabelle Nilsson från Grytgöl, som jag besökte på min resa.
Serie:
Inte bara morötter
Seriedel:
1
Författare:
Sam Nygren
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Arvidstorp

Författare:
Petter Bergström
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Stora Haketorp

Författare:
Petter Bergström
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Edsviken

Författare:
Ingmar Andersson
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Ett besök på Bossgården

Författare:
Petter Bergström
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Hemma hos familjen Bolin

Författare:
Petter Bergström
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Englagård-första sommaren

Undertitel:
Hur går det för Engla som lånade pengar till fröer ur Återfonden?
Författare:
Jens Reutercrona
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Bondens Jord

Undertitel:
Bokpresentation
Författare:
Pernilla Romare, Nils Pihl & John-Erik Linde
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Ett rum och skog

Undertitel:
Rapport från en jordkula
Författare:
Anna Wahllund
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Skogsnäs

Författare:
Oscar Andreasson
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Att inte lönearbeta

Författare:
Annhilde Birkestrand
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 En dag på Orust

Författare:
Petter Bergström
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Fett liv i Smörkulan

Författare:
Text: Filippa, Bild: Martin
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd