Ur Åter 4/03 Lästid: 13 minuter

🔒 Växtföljd

-

En god skörd med väl utvecklad gröda ställer krav på sin växtplats. Det ska vara lagom temperatur, sol, lucker jord med rätt pH, tillgång på vatten och växtnäring mm. Odling av mark gör att jorden exponeras för syre och nedbrytningen av mullämnen och mineraler ökar. Då jorden inte är täckt av växter avgår det värdefulla växtnäringsämnet kväve lättare till luften. Växtnäring bortförs också med skörden. Om inte växtnäring tillförs leder det på sikt till att tillgången minskar och därmed skörden.

Köp tidningen i pappersformat eller nätversion så får du tillgång till artikeln direkt. Det går också att bara köpa den enskilda artikeln som nätversion.

(Om du är inloggad och köpt tidningen men ändå ser detta, prova att ladda om sidan ett par gånger. Om det inte hjälper, hör av dig så fixar vi det ; ) )

Växtföljd


10 kr


Åter 4/03 – Papperstidning


25 kr


Åter 4/03 – Nätversion


25 kr
Fler artiklar av
Fler artiklar i Åter 4/03 Fler artiklar om Odling, Övrigt om odling
X
Jag godkänner cookies : )