Lästid: 13 minuter

Mångfald i trädgården 1

🔒 Mångfald i trädgården del 1

- växtlighet och blommor för insekter

Annevi Sjöberg

Att engagera sig för biologisk mångfald i sin trädgård eller annan närmiljö är ett sätt att återkoppla med naturen. En ökad vistelse i, och medveten interaktion med, naturen som finns utanför huset är inte bara positivt för vår fysiska och mentala hälsa, det gör också att vi får en barnsligt växande nyfikenhet för hur naturen fungerar.

Köp tidningen i pappersformat eller nätversion så får du tillgång till artikeln direkt.

(Om du är inloggad och köpt tidningen men ändå ser detta, hör av dig så fixar vi det ; ) )

🔒 Mångfald i trädgården del 1

Undertitel
växtlighet och blommor för insekter
Tidning
Sidan
10
Antal sidor
5
Läsläge
PDF & Läsläge
Seriedel
1
Författare: Annevi Sjöberg
Lästid: 13 minuter
Jag godkänner cookies : )