< 1

Mångfald i trädgården 2

🔒 Bygg boplatser åt vilda bin

Annevi Sjöberg

I Sverige kan vi locka åtminstone 20–25 solitärbiarter (troligtvis fler) och ännu fler andra vilda steklar till ovanjordiska håligheter tillverkade av människan. Flera arter solitärbin kan vi gynna genom att blottlägga eller skapa områden med sandrik jord på soliga platser. Att göra boplatser åt solitärbin kan göra skillnad för pollinering och skadedjursbekämp- ning i trädgården, men de fyller också ett pedagogiskt syfte och en möjlighet för oss att lära känna våra flygande vänner lite bättre.

Köp tidningen i pappersformat eller nätversion så får du tillgång till artikeln direkt.

Om du köpt den tidigare men ändå ser detta så får du logga in så ska det nog gå bra. Hör annars av dig så fixar vi det ; )

🔒 Bygg boplatser åt vilda bin

Tidning
Sidan
10
Antal sidor
6
Läsläge
PDF
Seriedel
2

Lämna ett svar

Jag godkänner cookies : )