< 1

Projekt vävstol 1

🔒 Bärbar huggkubbe

Janne & Martina Törnqvist

Våren 2019 inledde vi ett åter- bruksprojekt i samarbete med Länshemslöjdskonsulenterna i Uppsala län. Janne tog rätt på en vacker, gammal och obrukbar vävstol som egentligen skulle kastats på tippen. Under namnet ”Projekt: Vävstol” försökte vi ta reda på hur mycket av den som faktiskt gick att ta till vara på och ge nytt liv.

Köp tidningen i pappersformat eller nätversion så får du tillgång till artikeln direkt.

Om du köpt den tidigare men ändå ser detta så får du logga in så ska det nog gå bra. Hör annars av dig så fixar vi det ; )

🔒 Bärbar huggkubbe

Tidning
Sidan
18
Antal sidor
2
Läsläge
PDF
Seriedel
1

Lämna ett svar

Jag godkänner cookies : )