Lästid: 9 minuter

Meningen med landet 1

🔒 Konsten att varva ner

-

David Jonstad

Jag flyttade till landet för att leva ett jordat liv. Med får i hagen, betor i jorden, ankor i dammen och hammaren i handen. Ett liv i behagligt tempo med gott om tid både för närkontakt med naturen och för familj och vänner. Det var sådant jag var inställd på. Det jag inte var inställd på var att ett sådant liv förutsätter en annan inställning till livet. Och att skaffa sig denna inställning är på många sätt den största utmaningen.

🔒 Konsten att varva ner

Tidning
Sidan
34
Antal sidor
3
Läsläge
PDF & Läsläge
Seriedel
1
Författare: David Jonstad
Lästid: 9 minuter
Jag godkänner cookies : )