Category Archives: Hemberedskap

Solugnar

🔒 Solugnar

Detta är en introduktion till effektivare sätt att laga mat utomhus med förnybara resurser. Mer specifikt solenergi. Här presenteras två solugnar som har byggts, testats och använts på forskningscentret Aprovecho i Oregon, USA.
Undertitel:
Maria Telkes solugn och Mouchots koniska solkokare
Tidning:
Antal sidor:
4
Läsläge:
PDF
Konsten att elda

🔒 Konsten att elda

Elden har spelat en central roll i en stor del av människans historia, och även om vi numera inte är så beroende av elden kan den fortfarande vara till nytta och glädje när vi vill laga mat, mysa eller värma oss inomhus, ute på gården eller i skogen. Här ska jag därför ge lite bakgrundsfakta om eld samt tips på hur man får fyr och håller igång sin eld.
Tidning:
Läsläge:
PDF
Hygien och sanitet

🔒 Hygien och sanitet

Den som lever ett självhushållande liv omges ofta av djur, jord och natur. Utmaningar och förutsättningar som bjuder på fantastiska möjligheter, men som också kräver en god hygien för att inte sprida sjukdomar, bakterier och smitta mellan olika djur, i både levande och förädlat tillstånd. Den som dessutom mjölkar själv, som förädlar ost, korv eller delikatesser måste vara ytterst medveten om vilken skada en bristfällig hygien kan orsaka. Lyckligtvis kommer vi långt med rent vatten, tvål och möjlighet att värma vatten.
Tidning:
Läsläge:
PDF
Seriedel :
4
Kollaps

🔒 Kollaps

Flera plötsliga kriser blir ett nytt normaltillstånd. Världen efter oljan kan innebära mycket, både ljus och mörker. Hur hanterar och förbereder sig självhushållare för en framtid där det enda som är säkert är att den inte innehåller mer av samma?
Tidning:
Läsläge:
PDF
Seriedel :
6
Vattenbrist

🔒 Vattenbrist

I självhushållarkretsar är bristen på vatten minst lika hotande som i en klassisk hyreskåk i stan. Där lägenhetsinnehavaren saknar vatten för att kunna dricka, diska, spola och laga mat är självhushållarens utmaningar snarare att få fram tillräckligt mycket vatten så att det räcker till både djur och hushåll. I synnerhet under torra somrar som den i år.
Undertitel:
– största hotet vid samhällsstörning
Tidning:
Läsläge:
PDF
Seriedel :
2
Mat i en krissituation

🔒 Mat i en krissituation

För oss med självhushållarambitioner är tillgången på mat vanligtvis den enklaste utmaningen när det handlar om förberedelser inför en samhälls- störning. Bortsett från välfyllda frysboxar, jordkällare och skafferier har vi dessutom ofta mat i jorden som kan skördas i princip året om (beroende på var i landet vi bor).
Tidning:
Läsläge:
PDF
Seriedel :
3
Värme

🔒 Värme

På en gård får ett strömavbrott stora konsekvenser även om utsattheten inte alls är lika stor som för en hyresgäst i stan. Ändå finns det en rad tänkbara scenarier som även självhushållaren bör tänka på. Inte minst hur vi förser djuren med vatten när elnätet ligger nere och hur vi tar hand om maten när frysen, kylen och spisen inte fungerar. I fem avsnitt – värme, vatten, mat, sanitet och kommunikation – ska jag ge tips på hur man kan bli mer förberedd långt innan det osannolika inträffar. Först ut är texten om värme.
Undertitel:
Vid kortare eller längre samhällsstörning
Tidning:
Läsläge:
PDF
Seriedel :
1
Jag godkänner cookies : )