Serie: Mångfald i trädgården

Mångfald i trädgården del 1

🔒 Mångfald i trädgården del 1

Att engagera sig för biologisk mångfald i sin trädgård eller annan närmiljö är ett sätt att återkoppla med naturen. En ökad vistelse i, och medveten interaktion med, naturen som finns utanför huset är inte bara positivt för vår fysiska och mentala hälsa, det gör också att vi får en barnsligt växande nyfikenhet för hur naturen fungerar.
Seriedel:
1
Undertitel:
växtlighet och blommor för insekter
Tidning:
Antal sidor:
5
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Annevi Sjöberg
Kategorier: Naturvård, Trädgård
Lästid: 13 minuter
Bygg boplatser åt vilda bin

🔒 Bygg boplatser åt vilda bin

I Sverige kan vi locka åtminstone 20–25 solitärbiarter (troligtvis fler) och ännu fler andra vilda steklar till ovanjordiska håligheter tillverkade av människan. Flera arter solitärbin kan vi gynna genom att blottlägga eller skapa områden med sandrik jord på soliga platser. Att göra boplatser åt solitärbin kan göra skillnad för pollinering och skadedjursbekämpning i trädgården, men de fyller också ett pedagogiskt syfte och en möjlighet för oss att lära känna våra flygande vänner lite bättre.
Seriedel:
2
Tidning:
Antal sidor:
6
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Annevi Sjöberg
Kategorier: Naturvård, Trädgård
Lästid: 16 minuter
Jag godkänner cookies : )