Författare: Catharina Svala

Återbruk i garderoben

🔒 Återbruk i garderoben

Att återanvända textilier av olika slag på ett effektivt sätt känns bra ur ett klimatperspektiv, samtidigt som det innebär att man slipper lägga ut pengar på att köpa nytt. Dessutom är det roligt att skapa unika saker och se det man redan har som en resurs – även när ursprungsfunktionen inte längre fungerar.
Undertitel:
sy nytt av gamla textilier
Tidning:
Antal sidor:
3
Läsläge:
PDF & Läsläge
Författare: Catharina Svala
Kategorier: Återbruk, Hantverk, Textil
Lästid: 11 minuter
Återbrukshuset del 2

🔒 Återbrukshuset del 2

I Åter nr 2/2019 berättade vi om hur vi renoverade ett litet hus med återanvänt byggnadsmaterial och lösningar för ett modernt och resurssnålt boende. Vi beskrev hur vi förbättrade värmeisoleringen i golv och ytterväggar och hur vi gjorde för att förebygga fuktproblem. Nu berättar vi om uppvärmning, el, vatten, avlopp och om behandling och användning av fekalier och urin från våra urinseparerande toaletter. Vi avslutar med lite tankar om boende som en pågående process.
Undertitel:
Uppvärmning, el, vatten och avlopp
Tidning:
Antal sidor:
4
Läsläge:
PDF & Läsläge
Återbrukshuset del 1

🔒 Återbrukshuset del 1

Ett gammalt ruckel som på 1890-talet var byggt av återanvänt byggnadsmaterial renoverades drygt 100 år senare, så långt möjligt med återanvänt byggnadsmaterial och lösningar för ett resurssnålt boende. Resultatet blev en mycket låg boendekostnad, en hög grad av återanvändning och återvinning av byggnadsmaterial, en liten användning av vatten med liten tillförsel av näringsämnen till grundvattnet och en bostad som är ”större på insidan än på utsidan”. Trots att renoveringen är anpassad till husets förutsättningar och våra behov, så kan våra överväganden och konkreta lösningar vara intressanta för fler som ska renovera och bo i äldre hus.
Tidning:
Antal sidor:
5
Läsläge:
PDF & Läsläge
Lästid: 12 minuter
X
Jag godkänner cookies : )