Ur Åter 2/19 Lästid: 12 minuter

🔒 Återbrukshuset del 1

-

,

Ett gammalt ruckel som på 1890-talet var byggt av återanvänt byggnadsmaterial renoverades drygt 100 år senare, så långt möjligt med återanvänt byggnadsmaterial och lösningar för ett resurssnålt boende. Resultatet blev en mycket låg boendekostnad, en hög grad av återanvändning och återvinning av byggnadsmaterial, en liten användning av vatten med liten tillförsel av näringsämnen till grundvattnet och en bostad som är ”större på insidan än på utsidan”. Trots att renoveringen är anpassad till husets förutsättningar och våra behov, så kan våra överväganden och konkreta lösningar vara intressanta för fler som ska renovera och bo i äldre hus.


Fler artiklar av
, Fler artiklar i Åter 2/19 Fler artiklar om Återbruk
Jag godkänner cookies : )