Category Archives: Fiskodling och vattenbruk

Smart bevattning del 3

🔒 Smart bevattning del 3

Som avslutning på den här artikelse- rien om smart bevattning kommer här en övergripande genomgång av dammar och pumpar. Genom att kombinera olika bäddar, dammar och pumpar kan man skapa ett hållbart och effektiv odlingssystem.
Undertitel:
– dammar och dammpumpar
Tidning:
Läsläge:
PDF

🔒 Karp till husbehov

Vi är inte vana att äta karp i Sverige, vilket är synd, då det är en tacksam fisk att odla. Till skillnad från den oftare odlade regnbågslaxen kan karpen själv föröka sig i odlingar och är bättre på att hitta sin föda, som bl a består av växter. Karpen är tålig, snabbväxande och trivs i småvatten och dammar vilket gör den till en passande fisk att odla för husbehov.
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Fiskodling

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Kräftodling

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Jag godkänner cookies : )