Category Archives: Svampodling

🔒 Att anlägga en svampträdgård

Människor har sedan länge odlat svamp för att få tillgång till mer svamp och fler arter. I Sverige är den kommersiella odlingen ganska liten och har svårt att priskonkurrera med billig importerad svamp från Polen och Holland. Det finns dock ett ökande intresse för egenodlad svamp och inte minst i trädgård i samband med att intresset för permakultur ökar. Här ges exempel och konkreta tips på vad och hur man kan odla själv utomhus.
Författare:
Lena Engelmark Embertsén
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Helens svampodlingsexperiment

Serie:
Tema Svampodling på ved
Seriedel:
1
Författare:
Helen Schöldström
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Vedodlad ostronskivling

Serie:
Tema Svampodling på ved
Seriedel:
2
Författare:
Edvin Eklund
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Svampodling

Författare:
Torbjörn Peterson & Sven Tuvesson
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd