Category Archives: Svampodling

🔒 Att anlägga en svampträdgård

Människor har sedan länge odlat svamp för att få tillgång till mer svamp och fler arter. I Sverige är den kommersiella odlingen ganska liten och har svårt att priskonkurrera med billig importerad svamp från Polen och Holland. Det finns dock ett ökande intresse för egenodlad svamp och inte minst i trädgård i samband med att intresset för permakultur ökar. Här ges exempel och konkreta tips på vad och hur man kan odla själv utomhus.
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Kategorier: Odling, Svampodling

🔒 Helens svampodlingsexperiment

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
1

🔒 Vedodlad ostronskivling

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Seriedel :
2

🔒 Svampodling

-
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Jag godkänner cookies : )