Biboet

🔒 Biboet

Det finns många olika sorters bikupor och biodlingssystem, mer eller mindre avancerade. Med ”biboet” har jag försökt göra en kupa som är så enkel och så lik binas naturliga bon som möjligt. Det blir mindre honung till odlaren men i gengäld minimalt med skötsel. Bina får klara sig själva i större utsträck­ ning. De vet hur, om de bara får.
Undertitel:
en nykonstruerad bikupa med gamla anor
Tidning:
Läsläge:
PDF
Författare: Stefan Breitholtz
Kategorier: Biodling, Djur

🔒 Skräddaröd

-
Undertitel:
Självhushållning i villa
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd

🔒 Förökning genom svärmning

Inom biodlingen måste vi lära oss att åter arbeta med svärmning, dvs binas egna naturliga sätt att föröka sig. Här nedan beskrivs varför och lite om hur man kan göra själv i liten skala.
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Författare: Stefan Breitholtz
Kategorier: Biodling, Djur

🔒 Biodling på nygammalt sätt

-
Undertitel:
Warré-biodling
Tidning:
Läsläge:
Ej upplagd
Författare: Stefan Breitholtz
Kategorier: Biodling, Djur
Jag godkänner cookies : )