Stolpverkets återkomst
< 1

🔒 Stolpverkets återkomst

Markus Skyttner

Denna artikel berättar om stolpverkets återuppvaknande i Sverige, om hantverkets tradition och om en kurs som hölls i våras där den amerikanske ”timber frame”-gurun Will Beemer delade med sig av sina kunskaper. Hantverket illustreras sedan genom enklast tänkbara praktiska tillämpning – den så kallade ”stolp- verksbocken”. Stolpverksbocken är ett oumbärligt hjälpmedel vid bearbet- ning av grova och tunga stolpar.

Köp tidningen i pappersformat eller nätversion så får du tillgång till artikeln direkt.

Om du köpt den tidigare men ändå ser detta så får du logga in så ska det nog gå bra. Hör annars av dig så fixar vi det ; )

🔒 Stolpverkets återkomst

Tidning
Sidan
16
Läsläge
PDF
Författare: Markus Skyttner
Kategorier: Bygga & Bo, Timring

Lämna ett svar

Jag godkänner cookies : )